Høringsuttalelse: Bekymret for konsekvensene av utvidet abortgrense

Norges Kristne Råd (NKR) har samlet medlemskirkene bak en felles høringsuttalelse om ny abortlov. 

Vi ser klare grunner til å advare mot utvidelsen av grensen for selvbestemmelse som foreslås av flertallet i NOU-en. 

Les hele høringssvaret

Norges Kristne Råd (NKR) er en økumenisk paraplyorganisasjon for kristne kirke- og trossamfunn i Norge. Vi representerer 25 kristne kirke- og trossamfunn, og 5 tilsluttede økumeniske organisasjoner, som igjen representerer en stor bredde av syn på teologiske, etiske og politiske problemstillinger. Også i spørsmål knyttet til abort er mange syn representert. 

Vi har likevel til felles at vi ønsker at samfunnet skal bygge på verdier som menneskeverd, nestekjærlighet, forvalteransvar, beskyttelse av de sårbare, frihet, likhet og verdighet. Menneskelivet begynner i biologisk forstand ved befruktningen. 

En utvidelse av abortgrensen åpner for at foster kan aborteres opp til uke 18 på bakgrunn av mindre tungtveiende begrunnelser enn det nemndene i dag legger til grunn. Dette svekker i seg selv fosterets rettsvern. I tillegg vil en utvidelse i praksis åpne for større mulighet for diskriminering og sortering av ufødte påbegynte menneskeliv. 

Kontaktpersoner ved spørsmål om uttalelsen:
Erhard Hermansen, generalsekretær i Norges Kristne Råd
Telefon: 23 08 13 03 / 90 06 15 11
E-post: erhard.hermansen@norkr.no

Ester Madelen Lorentzen, Teologisk rådgiver

Tlf: +47 23081306 / +47 98238903

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!