I 2024 er det 1000 år sidan innføringa av kristenretten i Noreg. Dette skjedde på Moster i Bømlo kommune, på Mostratinget, sett av Olav Haraldsson og Bisp Grimkjell i år 2024

Innføringa av kristenretten var starten på ei omfattande og radikal samfunnsomveltning – «få maktsamfunn til rettssamfunn» og markerte byrjinga på ei ny tid, med sterkare menneskelege omsyn og rettsvern for individet. Det var her statsdanningsprosessen for Noreg starta og me feirar difor dette som eit nasjonalt lovjubileum.

Les mer på hjemmesiden

RESSURSER

Prekendisposisjon: Et tiår med tusenårsjubileet

I årene fram mot riksjubileet i 2030 er det mange jubileer knyttet til kristningen av Norge. Kristenrettjubileet i 2024, som denne prekendisposisjonen taler om, var en radikal reform som endret Norge for alltid. Det er en preken verdt.

Last ned prekendisposisjonene under: 

Prekendisposisjon (2023): «Hvis ikke Herren bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves»

Prekendisposisjon (2024): «Da skal din vei bli kjent på jorden, din frelse blant alle folkeslag»

Animasjon om Landsloven

Fagsjekk har laget 3 animasjonsfilmer om kristenretten og Landsloven som begge har jubileum i 2024. Filmene er laget for undervisning i skolen fra 5. til 10. trinn. De viser viktige historiske røtter som vi i årene fremover fortsatt kan hente inspirasjon fra når vi skal bygge og forbedre samfunn. Målet var korte animasjoner som løfter frem hovedpoenger i historien. I tillegg utfordret vi fagpersoner til kort å belyse viktige sider ved hver av animasjonene. Opplegget skulle være enkelt å bruke, og morsomt for elever å se. Det er også laget ulike typer oppgaver, og vi håper at filmene vil skape engasjement i klasserommet. 

Under her kan du se den første av av filmene. Resten finner du på Fagsjekk.no sine ressurssider

 

Ny TV-serie om kristenretten 

Farmen-presten, Thor Haavik, er programleder for en ny underholdende og opplysende mini-serie om «Hendelsen som forandret Norge.» I tre episoder følger vi han fra vikingtiden til vår tid for å se på konsekvensene av at landet fikk en ny rettsordning – «kristenretten» på Moster for 1000 år siden i år. Første episode hadde premiere 30. januar kl. 18.00.

Serien har tre episoder:

1. Hvorfor er Norge et av verdens beste land?
2. Fra slaveri til menneskeverd
3. Fra maktsamfunn til rettssamfunn

Eia haavik

Her kan du se alle episodene

Tankesmien Skaperkraft har utarbeidet en samtaleguide for TV-serien om kristenretten


Last ned samtelguiden her! 

Aktivitetshefte – «Verdier i tusen år»

På oppdrag fra Moster 2024 har IKO Kirkelig pedagogiske senter utviklet et aktivitetshefte med forslag til undervisningsopplegg om tusenårsjubileet, norsk kulturarv og kristenrettens betydning for Norges historiske og samfunnsmessige utvikling.

Opplegget er primært myntet på lærere på mellomtrinnet, men kan enkelt tilpasses andre alderstrinn. Aktivitetsheftet er en ressursbank bestående av en PDF med korte oversiktstekster, illustrasjoner, forslag til undervisningsopplegg med ulike aktiviteter og oppgaver og lenker til digitale ressurser. Til slutt er det et forslag til skole-kirke-samarbeidd utviklet av Skåre sokn, som kan også tilpasses lokalt.

 Heftet kan enkelt distribueres digitalt til skoler og lærere, men kan òg skrives ut som et fysisk hefte. Heftet er utformet med tanke på tverrfaglig samhandling, og inneholder materiale og aktiviteter som kan tilpasses og brukes innenfor fagene norsk, KRLE, samfunnsfag, matematikk, naturfag, kroppsøving, mat og helse, engelsk og musikk. Under overskriften til hver aktivitet står det hvilket fag den aktuelle aktiviteten egner seg for.

 Materialet er faglig og pedagogisk forankret og utviklet av fagfolk med kompetanse innen mellom annet mellomalder, historie, samfunnsfag, norsk, religion og etikk (KRLE) samt pedagogikk/didaktikk for grunnskolen. Heftet består av både digitale og analoge ressurser til bruk i klasserom/på skolen og utendørs. Ressursbanken inneholder en kombinasjon av aktiviteter som kan gjøres individuelt, klasseromsaktiviteter som kan gjøres sammen hele klassen og gruppearbeid og prosjektbaserte opplegg.

Heftet kan lastes ned her

Ønsker du å bruke logoen? Klikk og last ned:

Oransje

Blå

Grønn

Kremhvit