I 2024 er det 1000 år sidan innføringa av kristenretten i Noreg. Dette skjedde på Moster i Bømlo kommune, på Mostratinget, sett av Olav Haraldsson og Bisp Grimkjell i år 2024.

Innføringa av kristenretten var starten på ei omfattande og radikal samfunnsomveltning – «få maktsamfunn til rettssamfunn» og markerte byrjinga på ei ny tid, med sterkare menneskelege omsyn og rettsvern for individet. Det var her statsdanningsprosessen for Noreg starta og me feirar difor dette som eit nasjonalt lovjubileum.

 

Les mer på hjemmesiden

RESSURSER

Prekendisposisjon: Et tiår med tusenårsjubileer

I årene fram mot riksjubileet i 2030 er det mange jubileer knyttet til kristningen av Norge. Kristenrettjubileet i 2024, som denne prekendisposisjonen taler om, var en radikal reform som endret Norge for alltid. Det er en preken verdt.

Last ned disposisjon for preken her!

 

Ønsker du å bruke logoen? Klikk og last ned.

Oransje

Blå

Grønn

Kremhvit