[showlibraryitem id=»13362″]

[showlibraryitem id=»13363″]

Tid for å tjene

Tid for å tjene

– Jeg opplever det som viktig at vi nettopp nå står opp, står på, tilpasser oss situasjonen og er til stede som kirke for folk rundt oss, skriver Øyvind Haraldseid, generalsekretær i Misjonskirken Norge.

Å være kirke lokalt i krisetider

Å være kirke lokalt i krisetider

Vi står sammen med andre samfunnsaktører og enkeltpersoner i den store dugnaden for å forhindre at korona-viruset brer seg, og at mennesker i risikosonen blir smittet, skriver Anne Mari S. Topland, pastor i Oslo Storbymenighet og nestleder i Frikirkens synode. Anne...

– Vi må arbeide for samhold

– Vi må arbeide for samhold

– Økumenikk er kristne kirkers arbeid for å synliggjøre enheten mellom kristne. Det handler ikke om å være enige om alt. Det blir vi neppe. Men vi må bli kjent med hverandre og jobbe sammen. Frelsesarmeens magasin, Krigsropet har intervjuet generalsekretær i Norges...

Dyrebare ord

Dyrebare ord

- For meg som ein kristen finn eg det viktigaste i livet mitt i Bibelen, skriv generalsekretær i Norges Kristne Råd, Erhard Hermansen. Bibelselskapet arbeider for å gje mennesket Guds ord «på eit språk dei skjønar og til ein pris dei kan betale». Av Erhard Hermansen,...

Tid for å tjene

Tid for å tjene

– Jeg opplever det som viktig at vi nettopp nå står opp, står på, tilpasser oss situasjonen og er til stede som kirke for folk rundt oss, skriver Øyvind Haraldseid, generalsekretær i Misjonskirken Norge.

Å være kirke lokalt i krisetider

Å være kirke lokalt i krisetider

Vi står sammen med andre samfunnsaktører og enkeltpersoner i den store dugnaden for å forhindre at korona-viruset brer seg, og at mennesker i risikosonen blir smittet, skriver Anne Mari S. Topland, pastor i Oslo Storbymenighet og nestleder i Frikirkens synode. Anne...

Tid for å tjene

Tid for å tjene

– Jeg opplever det som viktig at vi nettopp nå står opp, står på, tilpasser oss situasjonen og er til stede som kirke for folk rundt oss, skriver Øyvind Haraldseid, generalsekretær i Misjonskirken Norge.

Digitale løsninger i unntakstider

Digitale løsninger i unntakstider

Mye tyder på at det kan ta lang tid før vi er tilbake i normal gjenge når det gjelder menighetsvirksomhet. Derfor må vi nå gå fra kortsiktig til mer langsiktig tenkning rundt hvordan vi når ut til menighetens medlemmer.

Det kristne håp i koronaens tid

Det kristne håp i koronaens tid

Oslo-biskop, Kari Veiteberg, har i en påskehilsen frå Oslo bispedømme utfordret professor emeritus Oscar Skarsaune til å dele sine refleksjoner om «Det kristne håp i koronaens tid». Her oppforder han oss til å løfte blikket høyere enn til vår egen private horisont.

Tid for å tjene

Tid for å tjene

– Jeg opplever det som viktig at vi nettopp nå står opp, står på, tilpasser oss situasjonen og er til stede som kirke for folk rundt oss, skriver Øyvind Haraldseid, generalsekretær i Misjonskirken Norge.

Håp i en urolig tid

Håp i en urolig tid

Selv om vi lever i håpet i Jesu Kristi oppstandelse, er det lett å kjenne på uro og tvil i disse underlige dagene. Men påsken skal feires. Her kan du lese påskebudskap fra kirkelederne i Norges Kristne Råd.

Digitale løsninger i unntakstider

Digitale løsninger i unntakstider

Mye tyder på at det kan ta lang tid før vi er tilbake i normal gjenge når det gjelder menighetsvirksomhet. Derfor må vi nå gå fra kortsiktig til mer langsiktig tenkning rundt hvordan vi når ut til menighetens medlemmer.

Det kristne håp i koronaens tid

Det kristne håp i koronaens tid

Oslo-biskop, Kari Veiteberg, har i en påskehilsen frå Oslo bispedømme utfordret professor emeritus Oscar Skarsaune til å dele sine refleksjoner om «Det kristne håp i koronaens tid». Her oppforder han oss til å løfte blikket høyere enn til vår egen private horisont.

Digitale løsninger i unntakstider

Digitale løsninger i unntakstider

Mye tyder på at det kan ta lang tid før vi er tilbake i normal gjenge når det gjelder menighetsvirksomhet. Derfor må vi nå gå fra kortsiktig til mer langsiktig tenkning rundt hvordan vi når ut til menighetens medlemmer.

[showlibraryitem id=»13362″]

[showlibraryitem id= «13363»]