Norges Kristne Råds skriftserie

Norges Kristne Råd gir ut publikasjoner og materiell som det er mulig å laste ned og/eller bestille.  Noen av dem gis ut som del av Norges Kristne Råds skriftserie. 

Nr 24 (2022)

Migrasjon og misjon

Nr 23 (2020)

Hva er da et menneske … Rapport om bioteknologi.

Nr 22 (2018)

Hvordan samtale om vanskelige temaer i kirkelig sammenheng

Nr 21 (2018)

Guds levende ord. Bibelsyn og bibelbruk i norske trostradisjoner. 

Nr 20 (2017)

Tilværelsens gave

Norsk oversettelse av Kirkenes Verdensråds «The Gift of Being».

Nr 20 (2017) – Studiemateriell

Tilværelsens gave – studiemateriell norsk

Norsk oversettelse av Kirkenes Verdensråds «The Gift of Being».

Nr 20 (2017) – Study material

The gift of being – study material – engligh version

Nr 19 (2017)

Økumenikk: Å fremme liv i felleskap og forsoning.

Nr 18 (2013)

Kirken – på vei mot en felles visjon.

Norsk oversettelse av Kirkenes Verdensråd Faith and Order-dokument om økumenikk

Nr 17 (2013)

Sammen på vei mot livet: Misjon og evangelisering i landskap i endring.

Norsk oversettelse av Kirkenes Verdensråd nye misjonsdokument.

Nr 16 (2012)

Når dere kommer sammen.

Om gudstjenesten i kristne kirker og trossamfunn i Norge

Nr 15 (2009)

Hva er kirken? To økumeniske bidrag.

Om kirkeforståelser i Norges Kristne Råd.

Nr 14 (2006)

Israel og Palestiana – En økumenisk utfordring. 

Et samtaledokument fra Norsk Teologisk Samtaleforum.

Til kirker i Norge

Nr 13 (2006)

En kropp – Nord-Sør refleksjoner i møte med hiv og aids.

Bind 2. 

Nr 12 (2006)

En kropp – Nord-Sør refleksjoner i møte med hiv og aids.

Bind 1

Nr 10 (2003)

Tekster om fred fra forskjellige tradisjoner.

Utgitt sammen med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Nr 9 (2003)

Charta Oecumenica

Dokument om forpliktelse til gjensidig respekt og samarbeid mellom europeiske kirker. 

Nr 8 (2003)

Charta Oecumenica

Takt og tone for samarbeid i Norges kristne råd

Nr 7 (2002)

Sudan: Informasjon, historier og bønner.

Nr 6 (2002)

Tiår mot vold: Bygg freden! – En utfordring til kirken.

Nr 5 (2002)

Gift på tvers. Om økumeniske og interreligiøse ekteskap.

Nr 4 (2001)

Trosbekjennelsen i vår tid. En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelsen. 

Nr 3 (1999)

Økumeniske gudstjenester

Nr 2 (2001)

Økumeniske retningslinjer i forbindelse med seksuelle

Nr 1 (1998)

Lån og utlån av kirken. Retningslinjer for utlån av kirke til annet kristent trossamfunn.