Andre publikasjoner

Hvordan ta imot konvertitter?

Et ressursdokument for kristne menigheter i Norge (2019).

Veier til fred

Bibelstudieopplegg om rettferdig fred i Bibelen, kirken og verden

Bærekraftsboka

FNs bærekraftsmål i lys av kristen tro.

Arbeid mot seksuelle overgrep

Veiledning for å lage retningslinjer

Grønne menigheter og innkjøpspolicy

Her er ikke mann eller kvinne

Kirkens ansvar for barns rettigheter

Utkast til ny lov

om tros- og livssynssamfunn

One Body

Tro, håp og forfølgelse II

Dåp av asylsøkere

Dette vil vi / Our vision

Et kirkelig visjonsdokument om innvandring og integrering. Dokument fra flerkulturelt kirkelig nettverk.