Avtale med Kopinor

Siden 1999 har Kopinor og Norges Kristne Råd (da Norges Frikirkeråd) hatt en avtale om kopiering av opphavsrettslig beskyttet materiale til bruk i virksomheten til trossamfunn og menigheter tilsluttet Norges Kristne Råd. Flere hundre menigheter er nå tilsluttet kopieringsavtalen mellom Norges Kristne Råd og Kopinor. Avtalen er nylig oppdatert, slik at den også omfatter digital kopiering.

Flere menigheter ønskes velkommen til å ta del av denne avtalen. Det enkelte trossamfunn eller menighet kan slutte seg til ved å henvende seg til Kopinor via denne nettsiden.

KONTAKT OSS

Telefon

+47 23 08 13 00 

E-post