Basisdokumenter

Norges Kristne Råd sine vedtekter

Vedtatt på konstituerende rådsmøte 31. mars 2006. 

Endret i rådsmøte 16. -17 mars 2015 

Takt og tone for samarbeidet

Ti retningslinjer for det økumeniske samarbeidet. 

Retningslinjer for konsensus

Noen vedtak i Rådsmøtet og i NKRs styre krever konsensus ved beslutning. Dette dokumentet gir retningslinjer i beslutningstaken.