Kvinnenes internasjonale bønnedag

Har du noen spørsmål?

Ta kontakt med oss

I Norge er det komiteen for Kvinnenes internasjonale bønnedag som legger til rette for markering av dagen. Komiteen består i år av:

Inger Marie A. Oppegård, leder
Lærernes Misjonsforbund

Mobil: 41046934

Epost: kib@norkr.no

Tone Moseid, nestleder
Frikirken                                     

Elisabet Stray
Det norske Baptistsamfunn

Ruth Bente Paulsen
Frelsesarmeen

Solveig Skaara
Metodistkirken

Anne Lill Lia
Den norske kirke

Anne Rigmor Stock Evje
Den katolske kirke

Ingrid Erlandsen
Pinsebevegelsen

Du kan også kontakte Norges Kristne Råd

Epost: post@norkr.no

Telefon 23081300

Lik gjerne vår Facebook-side!

Her finner du den internasjonale internettsiden for bønnedagen:
www.worlddayofprayer.net

Kvinnenes internasjonale bønnedag

Bønnedagen er et internasjonalt økumenisk prosjekt. Kvinnenes internasjonale arbeid i Norge ledes av en nasjonal komite som oppnevnes av Norges Kristne Råd. Norges Kristne Råd og Det Norske Bibelselskap bistår komiteen med ulike sekretariatsoppgaver.