Kvinnenes internasjonale bønnedag

Har du noen spørsmål?

Ta kontakt med oss

I Norge er det komiteen for Kvinnenes internasjonale bønnedag som legger til rette for markering av dagen. Komiteen består i år av:

Inger Marie A. Oppegård, leder
Lærernes Misjonsforbund
Mobil: 41046934                     Epost: laermisj@laermisj.no

Tone Moseid, nestleder
Frikirken
Mobil: 976 29 852                                           Epost: tone@oppdageren.no

Ruth Bente Paulsen
Frelsesarmeen

Elisabet Stray
Det norske Baptistsamfunn

Solveig Skaara
Metodistkirken

Anne Lill Lia
Den norske kirke

Anne Rigmor Stock Evje
Den katolske kirke

Lik gjerne vår Facebook-side!

Her finner du den internasjonale internettsiden for bønnedagen:
www.worlddayofprayer.net

Kvinnenes internasjonale bønnedag

Bønnedagen er et internasjonalt økumenisk prosjekt. Kvinnenes internasjonale arbeid i Norge ledes av en nasjonal komite som oppnevnes av Norges Kristne Råd. Norges Kristne Råd og Det Norske Bibelselskap bistår komiteen med ulike sekretariatsoppgaver.

Besøk oss gjerne på Facebook