Kvinnenes internasjonale bønnedag

Se og registrer arrangementene under bønnedagen 2024

Arrangement

Vi har dessverre problemer med registrering av arrangementer på Norges Kristne Råds nettsider.
Vi oppfordrer til å opprette et eget facebookarrangement for ditt lokale arrangement og legge til Kvinnenes internasjonale bønnedag som medarrangør/co-host.

Bønnesamling i St. Hallvard kirke, Oslo

Vi ber for fred og forsoning i Midt-Østen.
Kapellet i St. Hallvard kirke

1. mars kl 16.00

Åse Kristine Tveit

aasekt@oslomet.no

 

Kvinnenes internasjonale bønnedag i Søgne

Kvinner i Søgne samles i Kirkestua ved Søgne hovedkirke fredag 1. mars klokken 11.00-13.00 for å holde gudstjeneste sammen og be for årets tema. Enkel bevertning etterpå. Varmt velkommen!

Lene Nilsen Berge

LB485@kirken.no

Hjemmeside

 

 

Kvinnenes internasjonale bønnedag i Sandane Kyrkje

 Temaet i år er henta frå Efesarane 4,1-7: «Så legg eg dykk på hjarta … ber over med kvarandre i kjærleik.» Det er fint å lytte til bønene til palestinske kvinner om einskap, kjærleik og fred!
Hildegunn Gjesdal Tennebø vil ha andakt/tekstrefleksjon for oss over temaet. Det blir også allsong og musikk, takkoffer, bøn og bønevandring. Til slutt inviterer vi til kyrkjekaffi og fellesskap.

Spørsmål?
Kontakt Ingebjørg diakon,
tlf. 966 18 048.

 

 

Brønnøy kirke

Tid: 18.00

Vi følger liturgi/program utarbeidet av kvinner fra Palestina. Musikk, sang og andakt. Enkel bevertning.

Gi en gave til arbeidet? – vipps 774718 (merk KIB)

Arrangør: Brønnøy menighet 750 09 550

Gry Netland-Ebbesen 

post@bronnoykirke.no

Se mer!

Enebakk, Mari Menighetssenter

Fredag 1. mars kl. 19:00 samles vi til bønn på Mari Menighetssenter.

Adresse: Kirkebakken 22, 1914 Ytre Enebakk 

Jorunn Sjaastad

jorunn.sjaastads@gmail.com

Landingsside

 

 

 

Kirkenes, Frelsesarmeen

Velkommen til felles frokost og bønnesamling på Frelsesarmeen i Kirkenes. Arrangementet skjer i samarbeid med Sør-Varanger menighet.

Fra kl 9.30 inviteres til felles frokost og fra kl 10.30 blir det bønnesamling.

Katharina Bartsch

kaba@svk.no

Landingsside

 

 

Arendal frikirke

Tid: 12.00

Velkommen til markering av Kvinnenes Internasjonale Bønnedag i Arendal! Vi møtes kl. 12.00 i Frikirken til bønn, samling og sang, med en enkel bevertning etterpå. 

Arrangør: Arendal metodistkirke

Helene Benedikte Granum-Aanestad

hbgaa@metodistkirken.no

Elverum kirke

Den norske kirke og pinsekirken inviterer alle fra ulike trossamfunn, til å være sammen i sang og bønn om fred i verden.
Velkommen uansett kjønn!

Elverum kirke kl.18.00.

Gunhild Westgård

gunhild.kvale.westgard@elverum.kirken.no

 

 

 

Furuset kirke i Oslo

Klokka 19.00 blir det kveldssamling i kirkerommet med bønn, andakt, sang og lystenning. Claudia Kairies blir med på piano. Diakon Cate-Helen Andersen og prest Klara Vogl deltar sammen med frivillige. Enkel kveldsmat etter samlingen.
Adresse til Furuset kirke: Ulsholtveien 37

Cate-Helén Andersen

ca984@kirken.no

Landingsside

 

 

Jar menighet

Fredag 1 mars kl: 19.00

Britt Aanes Ekhougen

ba968@kirken.no

Landingsside

Namsos menighetssal

Fredag 1. mars kl. 17:00 samles vi til bønn hvor vi vil følge utsendt program for «Kvinnenes internasjonale bønnedag».

Lokale sangere bidrar.

Hjertelig velkommen! 

Astrid Margrethe Gustad Angelus

aga@kirken.namdal.no

Landingsside

 

 

 

Horten

Menigheter i Horten inviterer til internasjonal bønnedag i Betel, Storgata 70 A. Vi samles kl. 1800 for sosialt samvær, selve arrangementet starter kl. 1900.
Marit Joys Wigart deler sitt vitnesbyrd.
Velkommen

Vigdis Knutsen

vigdis.knutsen@aldringoghelse.no

 

 

 

Skånevik bedehus

Me inviterer kvinner til ei formiddagsstund med kaffi og litt å bite i. Litt informasjon om prosjektet. Så har me ei bønnegudsteneste med høve til å gje ei gåve til årets prosjekt.

Astrid Askeland Johnsen

Landingsside Facebook

 

 

Bryne Frelsesarmeen

Velkommen til Kvinnenes internasjonale bønnedag i Frelsesarmeen på Bryne fredag 1.mars kl. 19.
Vi samles til bønn, andakt, sang og fellesskap.

Tone Moseid

tone@oppdageren.no

 

 

 

Sauland menighetshus

Vi møtest på Sauland Menighetshus fredag 1.mars kl 18.00 for å stå saman med kvinner rundt om i verda i bøn for fred og rettferd i Midtausten. Temaet «Så legg eg dykk på hjarta ….ber over med kvarandre i kjærleik» Ef,4,1-7, er valt av kristne palestinske kvinner. Det blir presentasjon av området, glimt frå forsoningsarbeidet og kvardagen til folk, felles bøn, song og andakt. Kollekten går til arbeid for dialog og forsoning. Som avslutning på samlinga blir det enkel servering med smak frå både Midtausten og Noreg.

Signe Marie Aamaas

smaamaas@gmail.com

 

 

Nesttun, Bergen - Logoskirken

Velkommen til Kvinnenes Internasjonale Bønnedag i Logoskirken/ Nesttun Bedehus. Vi samles kl.12.00. Adressen er Øvsttunveien 58, Nesttun (Elveneskrysset). Det blir samtale, bønn og kollekt.

Tora Haarr Skeie

tora-hsk@online.no

Landingsside

 

 

Tornes bedehus

Fredag 1.mars kl 19.00.


Andakt ved Marianne Stenberg, song av trio frå Vevang, servering, kollekt til bønnedagen sine internasjonale prosjekt

Bente Linda Flatmo

flatmo.linda@gmail.com

Landingsside på Facebook  

 

Brummundal baptistmenighet

Fredag 1 mars kl. 11:00

 

 

 

Bodø Rønvik kirke

Gudstjeneste i Rønvik kirke fredag 1. mars kl. 18.00.
Sandy Goldbeck Wood (vikarprest i Bodø Prosti) taler,
og kvinner fra ulike menigheter og organisasjoner deltar.
Offer og enkel bevertning.
Velkommen til et økumenisk fellesskap

Lill Tove Lunheim

lill.tove@lunheim.net

 

Hadeland, Betel

1.mars 2024 på Betel, Harestua kl. 19

Andakt ved Kristin Sundt, sokneprest Lunner.

Lovsangsgruppe fra Betel. Årets prosjekt: Palestina.

Kirkekaffe.

Muligheter for skyss, vennligst ring 922 36 168

Kristin Sundt

ks963@kirken.no

 

 

Drammen, Frelsesarmeen

cVelkommen til Frelsesarmeen i Drammen, til økumenisk fellesskap i anledning Kvinnenes internasjonale bønnedag. Vi serverer varm suppe, feirer gudstjeneste og til slutt byr vi på kirkekaffe.

Kl. 17.00: Suppe
Kl. 17.30: Gudstjeneste
Kl. 18.30: Kirkekaffe

Adressen er Thornegata 2.

Arrangeres i fellesskap med alle kirkesamfunnene i Drammen.

Edel Merete Gervin

eg538@kirken.no

Facebook-side

 

 

Felleskirkelig markering i Lillehammer

Velkommen til felleskirkelig markering i Lillehammer Adventistkirke fredag 1.mars kl.18. Elisabeth Imingen, Liljan Wollan, Solbjørg Skruklien, Veslemøy Furuseth m.fl. deltar.

Sang v/ Ruth Elisabeth Engøy.

Servering! 

Solbjørg Skruklien

ss775@online.no

Facebook-side 

 

Kvinnenes internasjonale bønnedag i Asker

Første fredag i mars arrangeres Kvinnenes internasjonale bønnedag. I år faller fredagen på 1. mars.
Her i Asker samles kvinner fra mange forskjellige kirkesamfunn i Vardåsen kirke kl.1900 denne dagen. De deltar i en enkel gudstjeneste.

Dagens andakt er ved Berit Okkenhaug

Det deltar også en gruppe fra Vox Cordis som synger for og med oss.

Alle er hjertelig velkomne til kirkekaffe på kirketorget etterpå. Her blir det noe godt å bite i og mulighet til både å snakke sammen, men også å dele historier man har. 

Irene Wiik Halle

ih739@kirken.no

Faceboook-side

 

 

Kvinnenes bønnedag, Frelsesarmeen Oslo

Fredag 1.mars kl.12 arrangerer Frelsesarmeen i Oslo møte i Lakkegata 15 .

Alle er hjertelig velkommen til kafeen Othilie der vi ber for Palestina.
Vi bruker programmet som er forberedt av kvinnekomiteen i Palestina og godkjent og bearbeidet av komiteen Den Internasjonale bønnedagen i Norge. Andakt ved Kommandør Lisbeth Welander.

Sang ved Ingebjørg M. Lyster

Offer til to prosjekt i Palestina. Lunsj serveres etter møte

Ruth Bente Paulsen

ruth.bente.paulsen@frelsesarmeen.no

 

 

Tomrefjord kristne forsamlingshus.

Fredag 1 mars kl. 19:00

 

Kviteseid, Betel misjonskyrkja

Misjonskyrkja, pinsemenigheten, DNK og Normisjon går saman om arr., og det går på rundgang kvar arr skal vere. I år er det på Betel, misjonskyrkja kl 17.30 slik at vi blir ferdige til fellesmøtestart i kyrkja kl 19

Ellen Katrine Køhn

ellenkatrine.kohn@gmail.com

 

Ulstein og Hareid

Mer informasjon kommer.

Kontakt:

Margaret Vikebakk

margaretfv@outlook.com

 

 

Vigrestad Misjonshus

Fredag 1. mars kl. 14:00

 

 

Kvinnenes internasjonale bønnedag

Bønnedagen er et internasjonalt økumenisk prosjekt. Kvinnenes internasjonale arbeid i Norge ledes av en nasjonal komite som oppnevnes av Norges Kristne Råd. Norges Kristne Råd og Det Norske Bibelselskap bistår komiteen med ulike sekretariatsoppgaver.