Kvinnenes internasjonale bønnedag

Se arrangementene under bønnedagen 2023

Arrangement

Kvinnenes Internasjonale Bønnedag i Tønsberg

Vi møtes på Cafe Skaperverket i Tønsberg By kl 17.30-19.30.
Måltidssfellesskap, bønn for Taiwan, appell fra tidligere misjonær på Taiwan Elisabeth Klemmetsby, musikk.

Alle kvinner er vel møtt!

Kontaktperson: Inger Marie Oppegård, laermisj@laermisj.no

Kvinnenes internasjonale bønedag, Sandane

Onsdag 1. mars kl. 18.00. (NB! onsdag pga. kollisjon med anna lokalt arrangement første fredagen i mars.)

Vi markerer bønedagen med gudsteneste-opplegget som er sendt ut, med fokus på Taiwan. Vi ønskjer å involvere kvinner frå ulike fellesskap og samanhengar frå heile Gloppen kommune. Meir informasjon blir lagt ut på nettsida når arrangementet nærmar seg.

Alle kvinner er velkomne!

Kontakt: Ingebjørg Isane Fure

Kvinnenes internasjonale bønnedag, Larvik

Alle kvinner er velkomne!

Kontakt: Sølvi Lewin
solvi@lewin.no

Middagsbønn og Den internasjonale bønnedagen

Fredag 3.mars kl. 13 markerer vi Den internasjonale bønnedagen (tidligere kvinnenes internasjonale bønnedag) i Romsås kirke, Sverre Iversens vei 76, Oslo.
Velkommen til stillhet, sang og bønn, og også til Fredagslunsj kl.1

Kontaktperson: Birgit Kinn Hanstensen
bh997@kirken.no

Kvinnenes internasjonale bønnedag

Bønnedagen er et internasjonalt økumenisk prosjekt. Kvinnenes internasjonale arbeid i Norge ledes av en nasjonal komite som oppnevnes av Norges Kristne Råd. Norges Kristne Råd og Det Norske Bibelselskap bistår komiteen med ulike sekretariatsoppgaver.

Besøk oss gjerne på Facebook