Kvinnenes internasjonale bønnedag

Materiell til bruk under bønnedagen 2024

Materiell

Illustrasjoner og plakater

Plakat i pdf

Lage egen plakat til lokale arrangement? Se illustrasjon og logo:

Illustrasjon til bruk

Logo til bruk

Kvinnehistorier

Last ned og del fra kvinners egne historier

Kvinnehistorie 1

Kvinnehistorie 2

Informasjon til arrangører
Pressemelding til bruk lokalt: Send din lokale avis
Powerpointpresentasjon

Palestina ble valgt som fokusområde for årets bønnedag allerede i 2017. Siden da er konflikten i Midtøsten drastisk forverret. Materiellet ble utviklet før konflikten forverret seg, men er fortsatt aktuelt. Vi oppfordrer til å legge ekstra vekt på å be for fred i Midtøsten under bønnedagen.

KLIKK HER

Besøk oss gjerne på Facebook!

Har du noen spørsmål?

Kvinnenes internasjonale bønnedag

Bønnedagen er et internasjonalt økumenisk prosjekt. Kvinnenes internasjonale arbeid i Norge ledes av en nasjonal komite som oppnevnes av Norges Kristne Råd. Norges Kristne Råd og Det Norske Bibelselskap bistår komiteen med ulike sekretariatsoppgaver.