Brunstad Christian Church inn i NKR

På styremøte 20. november vedtok Norges Kristne Råd å innvilge Brunstad Christian Church observatørstatus.

Brunstad Christian Church har søkt om observatørstatus i første omgang, og ønsker på denne måten å bli kjent med organisasjonen. Planen er å søke om ordinært medlemskap etter hvert.

– Brunstad Christian Church har det siste året hatt flere samtaler og dialogmøter med Norges Kristne Råd, blant annet i spørsmål om teologi og økumenikk. Det har vært gode samtaler preget av gjensidig respekt og interesse for å lære hverandre bedre å kjenne, sier generalsekretær Erhard Hermansen i Norges Kristne Råd.

Harald Kronstad i Brunstad Christian Church sier de har hatt fine og respektfulle samtaler der vi har fått økt gjensidig forståelse for det arbeidet som legges ned av de mange kristne i Norge.

– For Brunstad Christian Church betyr samarbeidet med Norges Kristne Råd at vi kan lære av andre kristne organisasjoner og vi kan fjerne unødvendige barrierer mellom kristne trossamfunn, sier Harald Kronstad.

– Sammen står vi sterkere for å sikre at kristne verdier fortsatt kan være aktuelle i det norske samfunnet, sier Kronstad.

Erhard Hermansen er glad for at Brunstad Christian Church nå ønsker en tettere tilknytning til Norges Kristne Råd og hele den økumeniske bevegelsen i Norge og ser frem til godt fellesskap og samarbeid.

Harald Kronstad (BCC) og Erhard Hermansen (NKR)

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!