Torsdager i svart

Av Helene Benedikte Granum-Aanestad, pastor i Arendal Metodistkirke

 

Kanskje har du sett noen av oss som på torsdager bærer svart? Noen bærer t-skjorter med ulikt trykk, andre buttons eller stiller i helt sort. Torsdager i svart er en bevegelse flere og flere har hørt om, men hva er det egentlig?

 

En stille protest

Bevegelsen startet i grunn med kvinner ulike steder i verden som hadde fått nok av urettferdighet, vold og overgrep mot seg selv og sine. The Mothers of The Disappeared i Argentina stilte hver torsdag opp på bytorget i Buenos Aires iført sorte bånd. De sto der i en stille protest mot alle barna som har forsvunnet under brutale diktatorregimer. I både Israel og Palestina protesterte Women in Black mot krig og vold som herjet, og det gjør de til dags dato. I Rwanda og Bosnia ble de svarte klærne en sterk protest mot bruken av vold og voldtekt som våpen i konflikter. I Sør-Afrika kledde kvinnene seg i svart i protest mot apartheid og diskrimineringen av sorte sørafrikanere.

Disse separate, men kraftfulle kampanjene gjorde at Kirkenes Verdensråd i 1988 lanserte torsdager i svart som en verdensvid bevegelse. I Norge kom kampanjen første gang i 2008, via Metodistkirkens Kvinner. I 2017 ble kampanjen relansert i Norge gjennom Norges Kristne råd.

 

Det angår oss alle

Med den verdensituasjonen som er i dag, er denne bevegelsen viktigere enn noen gang. Tusenvis av mennesker er daglig ofre for vold og overgrep, enten i hjemmet, gjennom organisert kriminalitet, moderne slaveri eller i kaotiske flyktningleirer.

 Torsdager i svart angår ikke bare de kvinner (eller menn!) som selv opplever vold, drap, tortur eller voldtekt – det angår oss alle! Motivasjonen for å kle seg i svart hver torsdag er en reaksjon på avmaktsfølelsen og sorgen vi som medmennesker kan oppleve i møte med brutalitet og vold. Det er så lett å kjenne på at man bare er et enkeltmenneske som ikke kan gjøre så mye alene, så lett å heller lukke øynene og konsentrere seg om sitt eget liv. Men dette er en bevegelse som fortjener oppmerksomhet. Gjennom den kan vi gi vår synlige, tydelige og stille protest ved å bære t-skjorter og buttons som løfter frem at nok er nok!  

 

En global solidaritetsbevegelse

Ved å kle oss i svart på torsdager viser vi at vi sammen ønsker en samfunnsendring. Det er signal om at vi ønsker oss og vil jobbe for et samfunn der alle kan kjenne seg trygge og der ingen blir møtt med vold eller overgrep på grunn av kjønn, legning eller rase. Sammen kan vi som utgjør denne globale bevegelsen vise solidaritet med ofre for urettferdighet og kreve at styresmakter og mennesker i ledende posisjoner tar tak i de utfordringer som muliggjør at mennesker fortsatt lider under diskriminering, vold og overgrep i hele vår verden.

Jeg vil oppfordre alle til å stille i svart hver torsdag – om du bruker de svarte klærne du har, eller bestiller t-skjorter/trøyer/buttons fra Metodistkirkens Kvinner eller Norges Kristne Råd, er opp til deg. Det viktigste er at du blir med, bruker din stille protest og deler dette videre med andre rundt deg!

Helene Benedikte Granum-Aanestad, pastor i Arendal Metodistkirke

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!