Hva gjør din menighet for barns rettigheter?

Sommerferien går mot slutten, og menigheter og fellesskap over hele landet er nå i gang med å planlegge høstens oppgaver. Norges Kristne Råd ønsker dere lykke til med det som ligger foran, og vil benytte anledningen til å be dere samtale om hvordan menigheten kan integrere barns rettigheter i sitt arbeid. 

Kirken har et ansvar

På rådsmøtet i Norges Kristne Råd i mars kom det et brev om hvordan kirken har ansvar for barns rettigheter. Dette brevet går i disse dager ut til alle menigheter i landet: 

 

Brev til menighetene

Kjære menighet,

Kirkene i Norge har vært samlet til Rådsmøte i Norges Kristne Råd, og vi ønsker å rette en utfordring til dere angående kirkens ansvar for barns rettigheter.

Kirkenes Verdensråd har hatt en omfattende prosess på temaet, der barn fra hele verden, teologer, UNICEF og andre samarbeidspartnere som jobber med barn ble involvert. Sammen kom de frem til tre hovedsatsningsområder: Barns sikkerhet, barns medvirkning og vern om skaperverket.

Rådsmøtet ønsker at menigheter og forsamlinger i Norge også fokuserer på dette.

Vi ønsker å styrke barn og unges medvirkning i menighetene. Beslutninger som er preget av barn og unges perspektiver er mer relevante, mer effektive og mer bærekraftige. Ved å medvirke kan barn lære og vokse inn i menighetene og fellesskapene de tilhører.

Når kristne menigheter kjemper for å sikre barns fremtid og for å bevare hele rikdommen i skaperverket, husker vi hvilken overflod Gud har gitt til alt det levende ved verdens begynnelse. La oss gjenbygge barns møte med mangfoldet i naturen, så de kan få tilgang til den, nyte den og ta del i bevaringen av den.

Alt kristne gjør for å løfte frem, støtte og involvere barn faller i grus hvis vi ikke beskytter barn fra urett og mishandling både i og utenfor våre menigheter og fellesskap. Vi ønsker å fortsette det systematiske arbeidet for å skape trygge rom og fellesskap for barn i kirken og i samfunnet.

Dokumentet «Kirkens ansvar for barns rettigheter» formulerer konkrete handlinger og strategier som enhver menighet kan gjennomføre som svar på alvorlige utfordringer som påvirker barns liv. Rådsmøtet oppfordrer alle menigheter til å diskutere fokusområdene innenfor sine besluttende råd og organer – sammen med barn og unge – og gjøre dem til sine egne, slik at de kan spres og settes ut i livet.

Norges Kristne Råd vil legge til rette for at menigheter kan lære av hverandres arbeid innenfor fokusområdene.

Ressurser

Ressursheftet «Kirkens ansvar for barns rettigheter» er opprinnelig fra Kirkenes Verdensråd og UNICEF, men er oversatt til norsk og tilgjengelig for nedlasting her.

Kirken er og skal være en tydelig samfunnsaktør, med et sterkt samfunnsengasjement, ikke minst for «disse mine minste». Vi skal hegne om barns rettigheter, legge til rette for medvirkning, sørger for gode rutiner for barns sikkerhet og ha fokus på å ta vare på jorda som barna skal arve.

 

Generalsekretær i Norges Kristne Råd, Erhard Hermansen. Foto: Kristoffer Nærø Ytterland

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!