Norges Kristne Råd er tilfreds med lovproposisjonen

Når en sammenligner lovproposisjonen med det lovutkastet som for snart 2 år siden ble sendt ut på høring, er det tydelig at Regjeringen har lyttet til de sterke innvendingene som kom i høringsuttalelsen fra Norges Kristne Råd og andre på enkeltheter i forslaget. Vi registrerer med tilfredshet at proposisjonen setter fokus på likebehandling, og at antallskravet er redusert fra 500 medlemmer over 15 år ned til 50 medlemmer med barn inkludert. Dette har vært viktig for våre medlemskirker. I kirke-Norge vil det nok i alminnelighet være tilfredshet med at Den norske kirkes medlemstall fremdeles skal inngå i beregningsgrunnlaget for tilskudd til øvrige tros- og livssynssamfunn.

 

Vi er glad for Regjeringens understrekning av trossamfunnenes samfunnsmessige betydning og den vekt det legges på at Norge fortsatt skal være et livssynsåpent samfunn med rom for borgernes tros- og livssynsmessige uttrykk i offentligheten. I en kultur preget av en kristen majoritet er det viktig å motarbeide majoritetsblindhet slik at det som kan oppleves fremmed og annerledes blir akseptert og respektert. Norge er blitt et samfunn preget av livssynspluralisme og tros- og livssynssamfunnene har i samarbeid med andre sivilsamfunnsorganisasjoner og myndighetene et ansvar for å bidra til at vi kan leve sammen i anstendighet og med fred og fordragelighet.

 

Utover dette vil vi studere proposisjonen nøye for å se om det er noe vi vil arbeide for å få endret. Men stort sett mener vi at det er grunnlag for å uttrykke tilfredshet med det vi har observert ut fra det vi så langt har klart å sette oss inn i, sier generalsekretær Erhard Hermansen.

 

 

 

– Norges Kristne Råd er generelt tilfreds med at våre innspill er lyttet til, og bekreftelsen på at religion skal ha en naturlig plass i det offentlige rom. En tydeligere forankring av det livssynsåpne samfunnet er viktig, sier generalsekretær Erhard Hermansen.

 

Generalsekretær i Norges Kristne Råd, Erhard Hermansen. Foto: Kristoffer Nærø Ytterland

For kommentar eller mer informasjon:

 

Erhard Hermansen, generalsekretær i Norges Kristne Råd.

Tlf: 23 08 13 03 / 90 06 15 11

E-post: erhard.hermansen@norkr.no

 

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!