Hvordan ta i mot konvertitter?

I dag ble «Hvordan ta i mot konvertitter?» lansert på Kirkens Hus i Oslo. Det er et ressursdokument tenkt som en hjelp for kristne menigheter som tar imot konvertitter. Målet er å gi en grunnleggende og helhetlig innføring i hva det er viktig å tenke på når menigheter møter mennesker som konverterer fra en annen religion, og gjerne med en annen kulturell bakgrunn.

Dokumentet omhandler møter med konvertitter fra alle tradisjoner. Likevel har dokumentet et særlig fokus på konvertitter fra muslimske trosretninger. Dette skyldes at dette er den største gruppen konvertitter vi møter i norske menigheter i dag.

– Jeg vil takke hele kirke-Norge for at vi har fått til dette, sa Terje Høyland fra IMI-kirken under lanseringen, og viser til både bredden i komiteen som har arbeidet med dette og til mottakelsen ideen om dokumentet fikk hos kirkesamfunnene.

 

 

Dokumentet er utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av representanter fra en rekke norske kirkesamfunn, misjonsorganisasjoner og interesseorganisasjoner. Bakgrunnen for at dokumentet ble til, er et felles ønske om å utruste lokale menigheter til å ta imot konvertitter på en måte som er til glede og til nytte for enkeltmennesker, trosfellesskap og samfunn. Dokumentet er ikke en enkel oppskrift eller bruksanvisning for hvordan man skal ta imot konvertitter, men peker på viktige praksiser og anliggender menigheter må forholde seg til. Det er avgjørende at den enkelte menighet gjør nødvendige og hensiktsmessige tilpasninger i måten man tar imot konvertitter på, slik at den lokale situasjon møtes best.

Dokumentet kan lastes ned her (fullversjon), eller på kristenkonvertitt.no, der den også finnes i kortversjon.

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!