Fokus på vold og seksuelle overgrep i minoritetsmiljøer

Årets fagdag i Kirkelig nettverk: Sammen mot overgrep hadde fokus på vold og seksuelle overgrep i migrantkirker og minoritetsmiljøer.

Kirkelig nettverk: Sammen mot overgrep er et nasjonalt økumenisk nettverk som har som mål å bidra med kunnskap og kompetansebygging som styrker deltakernes arbeid med overgrepsfeltet. Nettverket er administrert av Norges Kristne Råd og Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep.

Familieperspektiv

Honoratte BNN Muhanzi ba tilhørerne om å ikke glemme familien når man skal arbeide med vold og seksuelle overgrep. Hun er leder av kvinnenettverket Bibi Amka og daglig leder i Velferdsalliansen , og har mange års erfaring med spørsmål knyttet til inkludering, likestilling og innvandring. Hun pekte på mangel på familieveiledning fra det offentliges side. Vold og overgrep må være et tema som tas opp, gjennom kurs, informasjon og dialog. Dette må man møte flere steder; kirke, helsestasjon osv. Det som tilbys i dag er ofte fra organisasjoner, som er avhengig av offentlig støtte for å tilby tiltakene. Dermed kan det også plutselig forsvinne. Her må det offentlige ta ansvar. Honoratte pekte også på manglende tillit til det offentlige, som en utfordring fra migrantenes side.

Forankring i Bibelen

Hvorfor skal da kirkene jobbe med dette temaet? Erhard Hermansen er tydelig i sin innledning om at Bibelen sier vi skal stå sammen mot overgrep. «Mennesket er skapt i Guds bilde og uendelig verdifullt (1. Mos. 1). Bibelen understreker gang på gang at mennesket er skapt Gud og har en enestående stilling i skaperverket. Menneskeverdet er ukrenkelig, og krenker du et menneske – krenker du Gud.» Som Nobelprisvinner Dennis Mukwege, som sa; «– Kirken kan spille en viktig rolle i å formidle til alle, både kvinner og menn, at de er skapt i guds bilde, og derfor må vi respektere hverandre».

 

 

Kirken skal være en tydelig stemme, en som sier ifra, som setter agenda, som i dag hvor overgrepsproblematikken løftes opp.

 

Generalsekretær i Norges Kristne Råd, Erhard Hermansen. Foto: Kristoffer Nærø Ytterland

Fagdagen hadde også innledninger ved Egil Lothe, leder av Buddhistforbundet, Ubah Aden, IMDi og en samtale mellom Turid Skorpe Lannem fra Ressurssenteret og Lemma Desta fra Flerkulturelt kirkelig nettverk. I tillegg var det rom for diskusjoner og plenumssamtale.

Er du nysgjerrig på nettverket «Sammen mot overgrep»? Les mer her.

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!