Norges Kristne Råd

for kristne kirker og trossamfunn

Norges Kristne Råd

MØTESTED FOR KRISTNE KIRKER OG TROSSAMFUNN

HVA VI GJØR

Global uke

Global uke er et initiativ for å belyse global urettferdighet sammen og samtidig i løpet av en fast årlig uke.

Pinsefestival

Møteplass for den mangfoldige kirkefamilien. Festivalen vil skape kontakt, vennskap og fellesskap på tvers av kulturer og konfesjoner.

Skaperverkets dag

Verden står overfor store utfordringer blant annet knyttet til klimaendringer, plastforsøpling, og urettferdig fordeling. Din menighet kan være med å utgjøre en forskjell.

Flyktningerdagen

20 Juni markerer verdens dag for flyktninger til støtte for mennesker som er tvunget til å flykte fra hjemmene sine.

17.mai og innvandrere

Olaf Aagedal, Forsker ved KIFO, og Pål Ketil Botvar, professor Universitetet i Agder, blogger om innvandreres deltakelse på 17.mai, og hvordan nasjonaldagen kan sees på som et symbol på det nye norske fellesskapet.

Vil du jobbe for oss?

Norges Kristne Råd søker etter informasjonsmedarbeider i 50% stilling.

FØLG OSS PÅ SOSIALE MEDIER

KONTAKT OSS

Telefon

+47 23 08 13 00 

E-post