Ikkevoldsprisen 2023 til Utøya/ Demokrativerkstedet

Vårt ønske er en fredeligere verden. Feiring av King-dagen og utdeling av ikkevoldsprisen retter oppmerksomheten mot rettferdighet og fred med ikkevold som redskap. Ved å løfte fram arven etter King jr. vil vi oppmuntre og støtte dette.

Ikkevoldsprisen 2023 går til Utøya/ Wergelandsenteret med programmet Demokrativerkstedet

Demokrativerkstedet er et tilbud til elever og lærere i ungdomskolen, som tilbringer tre innholdsrike og unike dager på Utøya. Hver skole får delta med 3 elever og 1 lærer, og disse blir da ambassadører som får være med å bygge den demokratiske kulturen videre i sitt miljø.

Målet for Demokrativerkstedet er å styrke ungdoms kunnskap om terrorangrepet 22. juli 2011, slik at de anerkjenner at demokratiet ikke kan tas for gitt og at de engasjerer seg for en demokratisk kultur. Skolene som sender sine representanter til Utøya er i etterkant forpliktet på å tilrettelegge for elevstyrte aktiviteter knyttet til dette prosjektet.

Priskomiteen mener Demokrativerkstedet gjør en god og svært viktig jobb med å la unge og voksne lære om og delta aktivt i å hegne om demokrati og bekjempe hat og diskriminering i samfunnet. Komiteen er av den oppfatning at demokratioppbygging blant unge, med et tydelig fokus på å bygge tillit til andre er viktig i et samfunn hvor det på mange områder er sviktende tillit og mange av de faktorene som tradisjonelt har vært med å bevare tilliten blant innbyggerne er utsatt for press. 

Demokrativerkstedet

Vi ønsker med denne prisen å hedre Demokrativerkstedet. I tillegg vil komiteen løfte fram helheten i arbeidet for å hegne om demokratiet, slik det forvaltes av Utøya, med samarbeidspartnerne Wergelandsenteret og 22. juli-senteret. Minnet om den grusomme terrortragedien 22. juli 2011 forvaltes nettopp her. Det motiverer til å fremme demokratiske verdier og stå opp mot antidemokratiske holdninger samfunnet. Utøya har blitt en møteplass og læringsarena for ungen mennesker over hele verden, som ønsker å stå i denne tradisjonen.

Nominasjonskomiteen er stolte over å kunne tildele ikkevoldsprisen 2023 til Utøya og programmet «Demokrativerksted»

Norges Kristne Råd, Oslofjord Folkehøgskole og Det Norske Baptistsamfunn står sammen om King-dagen og markeringen av Martin Luther King Jr’s ikkevoldelige forsoningsarbeid.

Nominasjonskomiteen for Ikkevoldsprisen har bestått av:

Oppnevnt av Oslofjord Folkehøyskole:

Niels Fredrik Skarre, seniorrådgiver i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Birgitte Velund, lærer på Oslofjord Folkehøgskole

Oppnevnt av Norges Kristne Råd:

Einar Tjelle, Seksjonsleder, økumenikk og dialog i Mellomkirkelig råd

Fred Håberg, internasjonal leder i Pinsebevegelsen

Oppnevnt av Det Norske Baptistsamfunn:

Thaku Lian, hovedstyremedlem Det Norske Baptistsamfunn

Billy Taranger, pastor i Det Norske Baptistsamfunn

Oppnevnt av Norges Fredsråd:

Randi Heinert, Norges Fredsråd

 

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!