Ikkevoldsprisen 2021 går til Safia Abdi Haase

Safia Abdi Haase er en norsk‐somalisk sykepleier. Hun er den første kvinnen som mottar Ikkevoldsprisen. Hun er blitt kjent for sitt arbeid mot kjønnslemlestelse av kvinner, arbeid mot rasisme og en rekke tiltak som bygger broer mellom ulike kulturer og etniske grupper. Foredrag, samtaler, opplæring og selvhjelpsgrupper har vært noen av hennes virkemidler. Det er de samme virkemidler som Martin Luther King jr. brukte. 

Med feiringen av King-dagen og utdeling av ikkevoldsprisen retter vi oppmerksomheten mot rettferdighet og fred med ikkevold som redskap. Vårt ønske er en fredeligere verden. Ved å løfte fram arven etter Martin Luther King jr´s ikkevoldelige forsoningsarbeid vil vi oppmuntre og støtte dette. I samarbeid med Norges Kristne Råd og Oslofjord Folkehøgskole deler Det Norske Baptistsamfunn ut Ikkevoldsprisen hvert år. Norges Fredsråd er også med i nominasjonskomiteen.  Ikkevoldsprisen skal tilfalle en person som bor i Norge eller en norskbasert organisasjon, som handler i Martin Luther King jr. sin ånd, og arbeider for fred, ikkevold, frihet, rettferdighet, likhet og solidaritet.

Erhard Hermansen, generalsekretær i Norges Kristne Råd

Prisen som er på 10.000 kroner, og et synlig minne,  skal tilfalle en person som bor i Norge eller en norskbasert organisasjon, som handler i King jr. sin ånd. Altså arbeider for fred, ikkevold, frihet, rettferdighet, likhet og solidaritet. Prismottakeren må kunne delta i forbindelse med prisutdelingen. Det er ikke et spesifikt krav at det skal være en kristen prisvinner.

Generalsekretær Erhard Hermansen gratulerer Safia Abdi Haase med Ikkevoldsprisen 2021. – Dette er en viktig tildeling og en tydelig anerkjennelse av Safia Abdi Haase sitt arbeid mot kjønnslemlestelse av kvinner, mot rasisme og tiltak som bygger broer mellom ulike kulturer og etniske grupper, sier han.

Haase mottar prisen i en digital sending mandag 12. april kl. 14.00. Hun slutter seg til en lang rekke med verdige prisvinnere, der de tre siste er Sigmund Hegstad, Kvekerhjelpen og forstander Ervin Kohn.

Om prisvinneren:

Safia Abdi Haase, født 5. mai 1959, er en norsk‐somalisk sykepleier. Hun kom til Norge som kvoteflyktning i 1992, som alenemor med tre døtre og uten utdannelse.

Hans Majestet Kong Harald utnevnte i 2014 Haase til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for hennes arbeid til beste for kvinners og barns livsvilkår. Haase har blant mye annet vært med på å utforme Regjeringens «Handlingsplan mot kjønnslemlestelse» (Female genital mutilation, FGM). og har sittet i det nasjonale utvalget KIM (Kontaktutvalget for innvandrerbefolkningen) som arbeider med strategier for å bekjempe rasisme og fremme aksept og forståelse mellom kulturer.

I 2002 kom dokumentarfilmen «Safia og hennes døtre». Hennes historie om tvangsekteskap, vold og voldtekt av ektemannen gjennom flere år og hvordan hun klarte å komme seg til Norge med sine tre døtre, er en dramatisk historie. Hun fikk i 2011 en pris fra Unni og Jon Dørsjøs minnefond for sitt kontaktskapende arbeid mellom somaliere og nordmenn, og for at hun er en viktig rollemodell for innvandrerkvinner i Norge.

I 2007 fikk Safia Abdi Haase Blanche Majors Forsoningspris for sitt engasjement for pluralisme og inkluderende politikk. Hun har satt fokus på ukulturer både i norsk offentlig forvaltning og i ulike innvandringsmiljøer. Prisen deles ut til personer eller organisasjoner som på ulike plan engasjerer seg i forsoning og forsoningsprosesser. Prisen peker på viktigheten av forsoningsarbeidet som et ledd i fredsskapende arbeid, særlig i forhold til parter som er, eller har vært i konflikt. I 2016 mottok hun Amnestyprisen.

Begrunnelse for tildelingen:

Safia Abdi Haase er blitt kjent for sitt arbeide mot kjønnslemlestelse av kvinner, arbeid mot rasisme og en rekke tiltak som bygger broer mellom ulike kulturer og etniske grupper. Hun har også en personlighet som forsterker hennes innflytelse i ulike miljøer, sist i forbindelse med smittevernarbeidet i forhold til Covid‐19, der hun i avisen lokalt har tatt til orde om solidaritet når vi opplever en tid som denne.

Martin Luther King Jr. arbeidet for likestilling mellom rasene og at alle mennesker har like stor verdi. Safia Abdi Haase har jobbet hardt for å bygge broer mellom somaliske innvandrere til Norge og de etnisk norske, for at minoritetsgrupper må få tilgang til det gode tjenestetilbudet i Norge. Samtidig som uheldige og helsefarlige skikker som kjønnslemlestelse og kvinneundertrykking ikke må være en del av den somaliske kulturen.

Safia Abdi Haase har vært opptatt av kvinners rett til å bestemme over egen kropp uten noen form for vold. Foredrag, samtaler, opplæring og selvhjelpsgrupper har vært noen av hennes virkemidler. Det er de samme virkemidler som Martin Luther King jr. brukte. Det er 5 år siden hun fikk Amnestyprisen. Det er på tide å løfte fram arbeidet hennes en gang til for å gi hennes virkemidler fornyet kraft.

Nominasjonskomiteen for Ikkevoldsprisen har bestått av:

Arne Sæverås, seniorrådgiver på fred, Kirkens Nødhjelp

Marit Kromberg, Kvekersamfunnet

Alexandra Strapuc, elevrådsleder ved Oslofjord Folkehøgskole

Niels Fredrik Skarre, konsulent i Samarbeidsrådet for tros‐ og livssynssamfunn

Randi Heinert, Norges Fredsråd

Biak Tha Sung Siang Pum, hovedstyremedlem Det Norske Baptistsamfunn

Billy Taranger, pastor i Det Norske Baptistsamfunn (leder av nominasjonskomiteen)

Sekretær for nominasjonskomiteen

Roger Dahl, Informasjonsleder i Det Norske Baptistsamfunn

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!