Skaperverkets dag

Verden står overfor store utfordringer blant annet knyttet til klimaendringer, plastforsøpling, og urettferdig fordeling. Din menighet kan være med å gjøre en forskjell ved å markere Skaperverkets dag – og be, spre kunnskap og oppfordre til handling!

Skaperverkets dag: Det er ikke noe fast tidspunkt for skaperverkets dag, men mange knytter en gudstjenestemarkering til Verdens miljødag 5. juni – ofte legges markeringen til søndagen – til høsttakkefest eller den økumeniske «Season of Creation».

I 2015 vedtok verdens ledere FNs bærekraftsmål for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Norge har forpliktet seg på disse målene, og Den norske kirke vil også være med å ta vår del av ansvaret jobber kreativt for å beskytte naturen og jobbe for mer rettferdig fordeling. Skaperverkets dag er en ypperlig anledning til å ta dette engasjementet inn i gudstjenesten.

Hvordan markerer man skaperverkets dag?

Skaperverkets dag kan markeres på mange måter. Den kan markeres helt enkelt, ved å ta inn for eksempel Klimapilegrimens bønn i en gudstjenestene eller ved å gjennomføre andre typer arrangement. Ved markering av skaperverkets dag i en gudstjeneste, er det naturlig å tenke at offergaven kan gå til  Kirkens nødhjelps grønne prosjekter.