Skaperverkets dag

Verden står overfor store utfordringer blant annet knyttet til klimaendringer, plastforsøpling, og urettferdig fordeling. Din menighet kan være med å gjøre en forskjell ved å markere Skaperverkets dag – og be, spre kunnskap og oppfordre til handling!

Skaperverkets dag: Det er ikke noe fast tidspunkt for skaperverkets dag, men mange knytter en gudstjenestemarkering til Verdens miljødag 5. juni – ofte legges markeringen til søndagen – til høsttakkefest eller den økumeniske «Season of Creation».

I 2015 vedtok verdens ledere FNs bærekraftsmål for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Norge har forpliktet seg på disse målene, og Den norske kirke vil også være med å ta vår del av ansvaret jobber kreativt for å beskytte naturen og jobbe for mer rettferdig fordeling. Skaperverkets dag er en ypperlig anledning til å ta dette engasjementet inn i gudstjenesten.

Hvordan markerer man skaperverkets dag?

Skaperverkets dag kan markeres på mange måter. Den kan markeres helt enkelt, ved å ta inn for eksempel Klimapilegrimens bønn i en gudstjenestene eller ved å gjennomføre andre typer arrangement. Ved markering av skaperverkets dag i en gudstjeneste, er det naturlig å tenke at offergaven kan gå til  Kirkens nødhjelps grønne prosjekter.

 

Skapelsestid

Skapelsestiden (Season of Creation) innledes 1. september og varer til 4. oktober.

Temaet for Skapelsestiden 2021 er «Et hjem for alle? Å fornye Guds verden». I denne perioden er det et tydelig fokus på kirkens ansvar for vern om skaperverket. Dette kan også være en fin anledning for å markere Skaperverkets dag og bruke bønner og ressurser fra denne siden i gudstjeneste og andre arrangementer.