Skaperverkets dag

Verden står overfor store utfordringer blant annet knyttet til klimaendringer, plastforsøpling, og urettferdig fordeling. Din menighet kan være med å gjøre en forskjell ved å markere Skaperverkets dag – og be, spre kunnskap og oppfordre til handling!

Skaperverkets dag: Det er ikke noe fast tidspunkt for skaperverkets dag, men mange knytter en gudstjenestemarkering til Verdens miljødag 5. juni – ofte legges markeringen til søndagen – til høsttakkefest eller den økumeniske «Season of Creation» som mange kirkesamfunn, særlig katolske og ortodokse kirker feirer.

I 2015 vedtok verdens ledere FNs bærekraftsmål for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Norge har forpliktet seg på disse målene, og Den norske kirke vil også være med å ta vår del av ansvaret jobber kreativt for å beskytte naturen og jobbe for mer rettferdig fordeling. Skaperverkets dag er en ypperlig anledning til å ta dette engasjementet inn i gudstjenesten. 

Hvordan markerer man skaperverkets dag?

Skaperverkets dag kan markeres på mange måter. Den kan markeres helt enkelt, ved å ta inn for eksempel Klimapilegrimens bønn i en gudstjenestene eller ved å gjennomføre andre typer arrangement. Ved markering av skaperverkets dag i en gudstjeneste, er det naturlig å tenke at offergaven kan gå til Kirkens nødhjelps grønne prosjekter. 

 

Skapelsestid

Skapelsestiden (Season of Creation) markeres i tiden 1. september til 4. oktober, og det er etablert en egen nettside med ressurser til dette. Årets symbol (2022) er den brennende tornebusken. Den skal peke på både de mange skogbranner som følge av klimaendringer, men også flammen av Guds Ånd som utruster «ildsjelene» som engasjerer seg. Også dette er en fin link mellom grønt engasjement og frivillighet! 

I Norge feirer man jo høsttakkefest i mange menigheter i denne perioden. Menighetene står selvfølgelig fritt til å legge sin markering i denne perioden, eller ha andre dager i løpet av året med pilegrimsvandringer eller friluftsgudstjenester.

Ønsker du å arrangere en strandrydding kan det gjøres på våren eller til høsten. Det kan da være lurt å knytte seg opp mot nasjonale ryddedugnader.

Enda mer konkrete tips og råd til arrangører, inkludert støtteordning finner dere her: https://www.marfo.no/veileder-strandrydding/. Til høsten er det også planlagt en egen strandryddeuke som faller innenfor perioden for season of creation. Strandryddeuka er 9.-18. september og er også knyttet opp til frivillighetens år. Se mer info her: https://holdnorgerent.no/strandryddeuka.

Lykke til med markeringen av skaperverkets dag i din menighet! La oss dele tro – troen på Gud og på at vi kan forandre verden!