Grønn innstilling

En rusletur i skog og mark sammen med små barn kan være en hendelse av de store; å få være øyenvitne til møtet mellom naturens tiltrekningskraft og barnets umiddelbare undring og nysgjerrighet. Forbindelsen skjer helt av seg selv, i møte med alt det uplanlagte som bare skjer underveis. I nysgjerrig undring ved en vannpytt fylt med små svømmende rumpetroll, i lek rundt en gammel stubbe i nærkontakt med larver og smådyr som også har sitt tilholdssted der. Og midt i det hele, gress, silkemyke strå og blomster i alle slags farger. Kort sagt; barnet i et altoppslukende nærstudium av den helheten vi alle er en del av. 

Lisbeth Wederhus Welander

Løvetannens bønn

Blås på meg, barn.
Fang mine stigende stjerner
og kikk på min gule sol
– som brenner i gressets grønne himmel!
– med alle de undrende øyne.
La de små barn komme til meg
for de vet ikke hva ugress er.
(Harald Sverdrup)

Jeg tegner bildet av naturopplevelser fordi jeg finner at kjennskap vekker vennskap, en relasjon som igjen kan lede til ansvar og omsorgsfølelse. Mennesker, dyr og planter lever ikke isolert fra hverandre, vi lever i samspill og den enes kår griper inn i den andres.


Denne tankerekken er for eksempel sentral i speiderarbeidet, og det var også der jeg møtte den første gangen. I speiderloven sier vi at en speider kjenner og tar vare på naturen. (https://www.fabu.no/speider-motto-bonn-lov-og-lofte) Speiderarbeidets søkelys på naturen og menneskets forvalteransvar ble også viktig for mitt Gudsbilde. Jeg opplever at skaperverket peker på Skaperen; den treenige Gud – Far, Sønn og Hellig Ånd.

Ved Herrens ord ble himmelen skapt,
hele himmelens hær ved pusten fra hans munn.
(Salme 33:6)

I begynnelsen var Ordet.
Ordet var hos Gud,
og Ordet var Gud.

Han var i begynnelsen hos Gud.
Alt er blitt til ved ham,
uten ham er ikke noe blitt til.
(Joh 1:1-3)

I tro forstår vi at verden er skapt ved Guds ord, og at det vi ser, har sitt opphav i det usynlige.
(Heb 11:3)

1 Mosebok formidler forvalteransvaret:
Gud sa ‘La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss! De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden.
(1 Mos 1:26)
Det skapte menneske er et ansvarlig menneske, både overfor Gud som har gitt forvalteroppdraget og overfor resten av den skapte verden. En forvalter er en som passer på noe på vegne av en annen, en som er ansvarlig overfor en eier.

Grønn omstilling
Et av vår tids store fellesprosjekt handler om grønn omstilling og bærekraftige valg. Veien dit bygges via forpliktende samhandling på mange nivå, helt ned til hverdagshøyde og like inn til for eksempel søppelbøttene i kjøkkenbenken min. Der mellom papp, plast, matrester og syltetøyglass oppstår hele tiden dette avgjørende øyeblikket hvor grønn omstilling søker grønn innstilling slik at gode intensjoner kan omskapes til nyttig handling, igjen og igjen og igjen.

Som alt annet i livet må også miljø- og klimaarbeid settes i system, og gode rutiner er essensielt. Det handler om bærekraftige valg som igjen er innlemmet i hverdagens handlingsmønster.

Her kommer en betroelse: En av mine svakheter er Secondhand Bruktbutikker. Jeg inspireres av farger, form og kreativitet, men også av det faktum at mye av det som skjer i driften rundt disse kan knyttes opp til bærekraft og grønn omstilling.

Jeg legger ved en lenke til Fretex. (https://www.fretex.no) Arbeidet som drives her er sammensatt og komplekst og bidrar til hele syv bærekraftsmål: (https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal)
Anstendig arbeid og økonomisk vekst (nr. 8) Bærekraftige byer og lokalsamfunn (nr.11) Ansvarlig forbruk og produksjon (nr.12) Stoppe klimaendringene (nr.13) Livet i havet (nr.14) Livet på land (nr.15) Samarbeid for å nå målene (nr.17)


B
ærekraft
Frelsesarmeen er en internasjonal evangelisk bevegelse, en del av den universelle kristne kirke. Budskapet bygger på Bibelen. Tjenesten er motivert av Guds kjærlighet. Oppdraget er å forkynne Jesu Kristi evangelium og i hans navn møte menneskelige behov uten diskriminering.

Frelsesarmeens grunntanke er at dersom nok mennesker lar seg forvandle og motiveres til tjeneste, vil også verden forvandles. Da vil den vise seg som det stedet Gud har skapt, med godhet og barmhjertighet, forsoning og rettferdighet.’ (Skartveit, Marit i Tjørholm, Ola (2018) ‘Kirkesamfunn i Norge)

Tiden vi lever i har mange utfordringer med seg, men det er også mye handlingsrom hvor gode ting kan skje.

Lisbeth Wederhus Welander
Territorialleder/Leder for Frelsesarmeens Kvinner
Frelsesarmeen Norge, Island og Færøyene

Go and do something’ er en publikasjon fra Frelsesarmeens Internasjonale Social Justice Commission. (https://www.salvationarmy.org/isjc/go_and_do_something)
Materialet er skrevet i en internasjonal Frelsesarmékontekst og byr på refleksjoner, bibelhenvisninger, bønneemner og tips til praktiske hverdagshandlinger for hvert av de 17 bærekraftmålene.

Previous

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!