Studietur med Global uke til England

Studietur med Global uke til England

Fra tirsdag 03.05 til fredag 06.05 var styringsgruppen for Global uke i England for å lære mer om ulike tiltak og innfallsvinkler i bekjempelse av moderne slaveri.  Dag 1 – Church of England og The Clewer Initiative Den første av tre studiedager ble lagt...