Studietur med Global uke til England

Fra tirsdag 03.05 til fredag 06.05 var styringsgruppen for Global uke i England for å lære mer om ulike tiltak og innfallsvinkler i bekjempelse av moderne slaveri. 

Dag 1 – Church of England og The Clewer Initiative

Den første av tre studiedager ble lagt til The Clewer Iniative. Det er den anglikanske kirkens program rettet mot moderne slaveri. Dagen ble fylt av ulike perspektiver. Først en bolk med Bishop Alastair Redfern, hvor troens og teologiens rolle i bekjempelse av moderne slaveri var tema. Her kom biskopen med mange gode og nyttige perspektiver. Først er det viktig at vi har en erkjennelse av at mye av det vi gjør også har en skyggeside, og at ikke alt vi har gjort gjennom tidene har vært like bra. Vi er kalt til å «work the Gospel», som han uttrykte det og da er det ikke nok med symbolhandlinger. Rettferdighet er en livsstil, en del av vårt DNA som kristne. Flere av deltakerne sa etterpå at biskopens undervisning motiverte til umiddelbar handling, og at teologisk forankring er utrolig viktig i møte med problematikken. En meget inspirerende start! 

I Lambeth Palace hos Clewer Initiative

Videre gjennom dagen fikk vi kjennskap til konkrete verktøy som Clewer -initiativet har utviklet, deriblant en app hvor man kan registrere manuelle vaskehaller, hvor moderne slaveri ofte kan forekomme i England. Vi hadde også gode samtaler om ulike roller i bekjempelsen av moderne slaveri: Hva er kirkens plass? Og hva er andre organisasjoners rolle? Uansett er det viktig å se på hverandre som ressurser i en felles kamp, selv om vi noen ganger konkurrerer om de samme økonomiske midlene. 

Dagen ble avsluttet med en tur i erkebiskopen av Canteburys hage, hvor vi så papegøyer, blomstrende iriser og et fikentre fra 1500-tallet (fortsatt levende!)

Dag 2 – University of Nottingham – The Rights Lab 

Torsdagen startet med grytidlig togreise til Nottingham og The Rights Lab,University of Nottingham sin forskningshub på moderne slaveri med tolv ulike forskningsfelt. Dette blei en veldig matnyttig og lærerik dag hvor viktige fagområder ble undervist om og diskutert. I første bolk innledet to ressurspersoner og sammen drøftet vi hvordan kirkene kan imøtekomme behov som statlige aktører ikke alltid fyller, spesielt når det kommer til innvandring, hjemløse og arbeid med sårbare mennesker.. Når skal kirkene gå inn og dekke behov staten ikke fyller? Og på hvilken måte kan kirkene jobbe mest effektivt i dette landskapet? 

Prosjektleder Elin Finnseth Sæverås sammen med ledere fra Rights Lab

Videre innledet to forskere om frivillighet vs. profesjonalitet etterfulgt av samtale om frivillighetens rolle i anti-slaveri-arbeid: Vi fikk høre eksempler fra The Jericho Road project, som bistår kvinner i prostitusjon, og fra International Justice Mission sin forskning på opplæring og utrusting av frivillige. Det kan ofte være mye god vilje i kirkene, men hvordan kan vi legge til rette for at frivillige best mulig får bidratt med det de kan? Kan frivillige gå i veien for profesjonelle? Kan det være mer ødeleggende enn hjelpsomt noen ganger? Hvordan beskytter vi folk fra å gjøre feil, bli utbrent eller havne i problemer i sin streben etter å gjøre en forskjell? Flere av oss var inne på at kursing og opplæring av frivillige er undervurdert i Norge. Representanter fra The Rights Lab satte iallfall ord på noen krevende balanseganger. 

Siste bolk ble viet til hvordan trosbaserte aktører kan påvirke de globale leverandørkjedene. Vi fikk høre om utfordringer og muligheter innen selskapers investerings- og innkjøpspraksis. Hvilke ressurser og nettverk sitter vi på som kirker og kan vi påvirke selskaper til å ta gode valg? Hvordan kan kirkene bidra til en mer effektiv innsats mot moderne slaveri i den globale varehandelen og på et lokalt plan? Kanskje har kirkene noe å hente på å samarbeide tettere med næringslivet. Det slo oss at omfanget av forskning i Norge er begrenset. Kan kirkene spille en rolle her, ved å etterspørre at akademia gjør mer på feltet? Vi trenger å være «head-based», ikke bare «heart-based», der våre handlinger bygger på faglig fundert kunnskap og ikke kun gode intensjoner. Gjennom dagen ble det tydelig for oss   hvorfor The Rights Lab anses som verdensledende innen fagkunnskap om vår tids former for slaveri, og at vitenskap og tro gjensidig kan styrke hverandre i innsatsen mot utnyttelse.

Dag 3 – Frelsesarmeens anti-trafficking arbeid

Frelsesarmeen london
Frelsesarmeens leder for anti-trafficking forklarer strategien bak deres arbeid i Storbritannia

Siste dagen ble tilbrakt hos Frelsesarmeen i London. Vi ble tatt imot midt i det travle King’s Cross -området. På det lokale kontoret koordineres arbeidet med å bistå personer i London som vil ut av utnyttelse og menneskehandel. En opplysning som overrasket, var at nest etter albanere, var det flest britiske borgere blant registrerte ofre, herunder mindreårige som ble utnyttet av kriminelle nettverk som opererer på tvers av fylkesgrensene. Det var sterkt å se bydelskart merket med antall personer i utnyttelse per bydel som de for øyeblikket fulgte opp – til sammen flere hundre mennesker. Enheten på King’s Cross koordinerer, kurser og støtter teamene ute i bydelene som bistår og følger opp utsatte personer. Vi møtte også den nasjonale lederen for Frelsesarmeens anti-trafficking program. Salvation Army UK har inngått kontrakt med myndighetene om å stå for The National Transferral Mechanism, dvs. håndtere oppfølging fra a til å av personer som søker seg ut av menneskehandel. De har tatt på seg et imponerende stykke arbeid og ansvar. Vi fikk vi høre om strategien mot moderne slaveri de har utarbeidet – et arbeid som bar tydelig preg av søkelys på verdighet og en tankegang om å se hele mennesket og behandle alle med samme respekt. Gjennom samtalene så vi hvor viktig det er både med gode og gjennomtenkte strukturer, men også å formidle de gode historiene om mennesker som har blitt satt fri fra ulike former kontroll og tvang. Det bringer håp. Det er tydelig at Frelsesarmeen har utviklet høy grad av profesjonalitet og nyter stor tillit hos myndighetene. Samtidig blir de ikke «en maskin» men evner å se enkeltmennesket oppi det hele. De er også gode på å lage koblinger mellom spesialist-enhetene til menigheter og la lokale fellesskap være med å ivareta personer som er kommet ut av utnyttelse og trenger gode nettverk for å starte et vanlig liv. 

Refleksjoner i etterkant

Prosjektleder for Global uke, Elin Finnseth Sæverås reflekterer over turen i etterkant: – På nytt ble vi minnet om at grov utnyttelse skjer og får skje i vårt naboland og hos oss – og all smerten det forårsaker i enkeltmenneskers liv. Det er virkelig en skyggeside i våre samfunn. 
Samtidig fikk vi møte ildsjeler, fagpersoner, forskere som bruker sine talenter med klokskap og varmt hjerte og skaper positiv endring: De som bistår ett enkelt menneske til å bryte ut av utnyttelse. Forskere som systematisk dokumentere tvangsarbeid i verdens fiskerier gjennom rapporter fra et nettverk av katolske prester som møter ansatte på fisketrålere når disse en sjelden gang legger til kai. Eller forbrukere som aktivt bruker en bilvaskeapp til å samle nøkkeldata som politiet i England kan bruke til å slå ned på ulovlige virksomheter. Det inspirerer og utfordrer oss til å gripe mulighetene vi har her i Norge. 

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!