Bønneuken for kristen enhet

Tema

Materiell

Arkiv

Bønneuken for kristen enhet

18-25 januar hvert år avholdes Den internasjonale Bønneuken for kristen enhet. Under denne uken står kristne i omtrent 120 land sammen i bønn – det utgjør verdens største økumeniske manifestasjon!

Temaet for Bønneuken i 2024 er hentet fra lignelsen om den barmhjertige samaritan:

«Du skal elske Herren din Gud … og din neste som deg selv»

Luk 10:27

Med disse ordene utfordret Jesus den lovkyndige mannen han snakket med til å utvide sin horistont for hvem som skulle regnes som en «neste». Den økumeniske arbeidsgruppen fra Burkina Faso, som har utarbeidet materiellet for Bønneuken 2024, erfarer aktualiteten av denne utfordringen i dag. I en kontekst der fiendskap mellom grupper er en sterk trussel, forteller de at det å komme sammen som kristne på tvers av skillelinjene har vært en opplevelse av økumenisk omvendelse, og en erfaring av at «Kristi kjærlighet forener alle kristne og er sterkere enn deres splittelser.»

Splittelse og fiendskap råder mange steder i verden i dag. Bønnedagen 2024 er en anledning til å stå sammen som søsken i bønn om at Kristi kjærlighet skal forvandle oss, våre fellesskap og vår verden.

På denne siden kan du lese mer om årets tema og laste ned daglige tekster og bønner, gudstjenestemateriell og andre ressurser til bruk under Bønneuken.

Hva er bønneuken for kristen enhet?

Bønneuken for kristen enhet begynte som en åttedagers bønneuke i 1908 i USA, etter initiativ fra den anglikanske og senere katolske presten, Paul Wattson. Før dette hadde bønnedager for kristen enhet blitt arrangert innenfor pentekostale og evangelikale fornyelsesbevegelser i noen tiår, og en bønneuke arrangert innenfor Evangelisk allianse siden 1846. i 1966 ble Bønneuken et felles prosjekt for Den katolske kirke og Kirkenes verdensråd. Siden 1975 har lokale økumeniske grupper fra hele verden utarbeidet materiellet til Bønneuken.

Bønneuken for kristen enhet har etter tradisjonen blitt holdt 18.-25. januar på den nordlige halvkule. Arbeidet for kristen enhet er imidlertid ikke avgrenset til en uke hvert år. Vi oppfordrer til å være fleksible med hensyn til dato og til å se det materiellet vi presenterer her som en utfordring til å markere det fellesskapet kirkene er kommet fram til, og til å be og jobbe for full enhet gjennom hele året.

Bønneukens historie

Noen nøkkelbegivenheter i Bønneukens historie

2008
Feiring av 100-årsdagen til Bønneuken for kristen enhet. Forløperen, «Oktaven for kristen enhet», ble første gang markert i 1908.

2004
Det ble oppnådd enighet om at materialet til Bønneuken for kristen enhet heretter skal publiseres i fellesskap og produseres og i samme format av Tro og Kirkeordning (KV) og Sekretariatet til fremme av kristen enhet (Den Katolske kirke).

1994
Teksten for 1996 ble forberedt i samarbeid med KFUK og KFUM

1988
Materialet til Bønneuken ble brukt ved åpningsgudstjenesten til Det kristne råd i Malaysia der de største kristne grupperingene i landet deltar.

1975
Første gang materiale som bygger på utkast fra en lokal økumenisk gruppe brukes i Bønneuken.

1968
Første gang materiale forberedt i fellesskap av Faith and Order og Sekretariatet til fremme av kristen enhet blir offisielt brukt til Bønneuken.

1966
Kommisjonen for Faith and Order i Kirkenes Verdensråd og Sekretariatet til fremme av kristen enhet (nå kjent som Det pavelige råd til fremme av kristen enhet) begynner offisielt med felles forberedelse av materiale til Bønneuken.

1964
Dekretet om Økumenikk fra det 2. Vatikankonsil understreker at bønn er sjelen i den økumeniske bevegelse, og oppmuntrer til å holde Bønneuken for kristen enhet.

1964
I Jerusalem ba pave Paul VI sammen med patriark Athenagoras Jesu bønn “at de alle må være ett” (Joh 17).

1958
Unité Chretienne (Lyon i Frankrike) og kommisjonen for Faith and Order i Kirkenes Verdensråd begynner å samarbeide om forberedelse av materiale til Bønneuken.

1935
Abbed Paul Couturier fra Frankrike gjør seg til talsmann for “En verdensomfattende bønneuke for kristen enhet” på inkluderende basis med bønn for “den enhet som Kristus vil ha med de midler som han vil bruke”.

1926
Faith And Order bevegelsen begynner å gi ut “Forslag til en bønneoktav for kristen enhet.

1908
Presten Paul Watson begynte å holde en bønneoktav for kristen enhet.

1894
Pave Leo XIII oppmuntrer til å holde en bønneoktav (8 dager) for kristen enhet i sammenheng med pinse.

1867
Den første Lambeth-konferanse for anglikanske prester fremhever bønn for enhet i innledningen til resolusjonene.

1840
Presten Ignatius Spencer, konvertitt til den Romersk katolske kirke, foreslår “Felles bønn for enhet”

1820
Presten James Haldane Stewart gir ut “Hints for the General Union of Christians for the Outpouring of the Spirit”

Ca 1740
På denne tiden oppstod det i Skottland en «pinsebevegelse» med bånd til USA. Vekkelsesbevegelsens budskap omfattet bønner for og med alle kirkesamfunn.

Om Burkina Faso

Burkina Faso ligger i Sahel-regionen i Vest-Afrika. Landet har omkring 21 millioner innbyggere, fordelt på ca 60 etniske grupper. Omkring 64% av befolkningen er muslimer, 9% er tilsluttet afrikanske religioner og 26% er kristne.

Landet opplever alvorlige sikkerhetsutfordringer. De har opplevd en sterk økning i terrorangrep, lovløshet og menneskehandel. Over 3000 menneskeliv har gått tapt og 2 millioner mennesker er internt fordrevet. Tusenvis av skoler, helsestasjoner og samfunnshus har blitt nedstengt, og infrastruktur har blitt ødelagt.

Kristne kirker har vært et hovedmål for væpnede angrep. Prester, pastorer og menighetsarbeidere har blitt drept på gudstjenester eller blitt kidnappet. I store deler av landet kan ikke kristne lenger praktisere sin tro åpent. Mange menigheter kan ikke lenger feire offentlige gudstjenester.

I disse omstendighetene strever kirkene i Burkina Faso med å elske hverandre. Noen ganger forholder de seg til hverandre som samaritanere og jøder, og relasjonen er preget av uvennlighet og fiendtlighet.

Men det finnes også arbeid for forsoning, forståelse og fred. Gjennom det økumeniske arbeidet med Bønnedagsmaterialet har de kristne samfunnene kjent behovet for økumenisk omvendelse, og de søker å vandre, be og arbeide sammen og etterleve kallet til å elske Gud og hverandre. De er overbeviste om at Guds kjærlighet vil overvinne urolighetene som for tiden herjer i landet deres.