Ikkevoldsprisen 2024 går til Bestemødre for fred!

Priskomiteen ønsker å anerkjenne den utholdende aktivismen for fredens sak til en gruppe frivillige, vanlige borgere som har valgt å bruke sin stemme til å arbeide for en bedre verden. Prisen deles ut i forbindelse med markering av Martin Luther King-dagen på Oslofjord Folkehøgskole tirsdag 6. februr kl 14.00.

Tekst: Roger Dahl (Baptistsamfunnet) Foto: Tim Sol Woong Kim

Bestemødre for fred ble etablert i 2003 og arbeider for å fremme fred og rettferdighet i respekt for menneskerettighetene. Bestemødre for fred er medlem i Norges Fredsråd. Bestemødre for fred har rundt 75 medlemmer og har aktive lokallag i sju ulike byer; Oslo, Ås, Lillehammer, Sandefjord, Mandal, Sandnes og Fjaler.

Arbeidet består av å møte folk og dele ut løpesedler om aktuelle fredssaker og om viktigheten av å arbeide langsiktig, nasjonalt og internasjonalt, for en fredskultur, ikke en militarisert forsvarskultur.

Løpesedlene som deles ut er ferskvare med nytt innhold ukentlig. 5-600 løpesedler deles ut hver uke, alltid på faste stede og tider. 

I Oslo er bestemødrene å treffe hver onsdag kl 11.30 foran Stortinget.

Hvert år deles Bestemødreprisen ut i forbindelse med julelunsjen. I 2023 fikk journalist Sidsel Wold prisen. Hennes engasjement rundt konflikten i Midtøsten og boka «Landet som lovet alt» har fått fornyet aktualitet.

Bestemødre for fred var i sin tid aktive pådrivere for et forbud mot klasevåpen. Nå er de utrettelige i sitt arbeid mot atomvåpen, men også mot at så mye av verdens ressurser skal gå til våpenproduksjon i en tid hvor vi trenger å samle alle ressurser, kunnskap og krefter til å løse problemene verden står overfor – klima, fattigdom og økende forskjeller mellom rike og fattige både globalt og innen hvert enkelt land.

Hvordan kan man la være å forsvare seg med våpen mot et brutalt militært overfall? Krigen i Ukraina gjør det ikke enkelt å stå opp for ikkevoldssaken. 

Dette er et vanskelig spørsmål for alle ikkevoldsforkjempere, også for Bestemødre for fred, men de holder fast ved at noen må tale fredens sak også i denne tiden. Noen må peke på at fredsarbeidet er en lang prosess som må bygges systematisk i fredstid, og noen må stille spørsmål ved de menneskelige lidelsene krigen innebærer.

Blant bestemødrene finnes det både troende og ikke-troende. Det de alle har til felles er respekten for det enkelte menneskelivet og for kloden vi lever på.

Priskomiteen ønsker å anerkjenne den utholdende aktivismen for fredens sak til en gruppe frivillige, vanlige borgere som har valgt å bruke sin stemme til å arbeide for en bedre verden.

Utdeling av Ikkevoldsprisen 2024 sendes direkte:

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!