Kirkelig ressurssenter 25 år

Norges Kristne Råd – våre medlemmer, observatører og tilsluttede økumeniske organisasjoner – gratulerer Kirkelig ressurssenter – VAKE – med 25-årsjubileet.

VAKE – Kirkelig ressurssenter – 25 år.

Oppstarten av Kirkens ressurssenter – etter hvert Kirkelig ressurssenter – var et stort og viktig pionerarbeid.

– Ressurssenteret har i disse årene bidratt til å sette agenda og vært en avgjørende ekstern ressurs for kirkene. Dere har evaluert kirkene og gitt faglig bistand og ved det hjulpet kirkene til å bli bedre. Takket være dere, og sammenlignet med samfunnet for øvrig var derfor kirkene tidlig ute og tok de tøffe rundene. Kirkene erkjente skyld, og har under tydelig veiledning fra dere hatt et stort fokus på hvordan håndtere overgrep og forebygge overgrep, sier Hermansen.

– Her ønsker jeg å trekke frem og takke Elisabeth Torp spesielt, – foruten deg hadde dette antakelig ikke vært mulig, sier generalsekretær Erhard Hermansen i NKR.

Han fremhever viktigheten for landets kirker samlet at Kirkens ressurssenter ble økumenisk, og endret navn til Kirkelig ressurssenter.

– Det åpnet mange dører. Kirkene fikk en felles ressurs og noe vi stod sammen om. For de mange små kirkesamfunnene i Norge har det vært viktig å ha et felles ressurssted med høy kompetanse og med en lav terskel for å kunne ta kontakt, få råd og veiledning.

Nøytral fellesgrunn

Hermansen mener det har vært svært verdifullt å ha et nøytralt felleskirkelig sted å kunne henvende seg for rådgivning og samtaler. Han påpeker også hvordan Kirkelig ressurssenter har beriket kirkenes liturgiske språk, gjennom arbeidet som er gjort i utarbeidelse av bønner og hverdagsmesser.  

– Det kirkene har fått til gjennom ressurssenteret hadde vi aldri fått til hver for oss, og ressurssenteret har vært helt nødvendig for at kirkene skal være beredt til å håndtere slike vanskelige saker.

– Gjennom Kirkelig ressurssenter står kirkene sammen mot vold og overgrep.

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!