Se webinaret – Kirken som samfunnsbyggende kraft

Et nytt og spennende webinar i regi av Kirke på nye måter ble arrangert 21. april.

Denne gangen spurte vi oss om kirkene utnytter sitt potensiale i å være en helt nødvendig samfunnsaktør. Hva har kirken som er verdifullt eller umistelig for nabolaget eller storsamfunnet? Og hvordan kan vi som kirke og som kristne leve ut dette samfunnsoppdraget med det vi er gitt – der hver enkelt av oss er?

 

Se webinaret her:

Bidragsytere i webinaret

Øystein Gjerme (nr. 2 fra venstre) er pastor og leder i Pinsebevegelsen i Norge. Han hadde dagens hovedinnlegg.

Janne Våje Nielsen (Frelsesarmeen), Truls Liland (NLA) og Kjetil Sigerseth (NKR) bidrog også med ulike perspektiv inn mot dagens tema.

Webinaret ble ledet av Bente Sandtorp (Baptistsamfunnet) og Theódóra Karlsdóttir Welander (Frelsesarmeen), begge sitter i ressursgruppen for Kirke på nye måter (NKR).

 

Kort resyme av innholdet i webinaret

Tema for dagen: – Kirken som samfunnsbyggende kraft

 

– Hvordan og hvorfor kan kirken være en samfunnsbyggende kraft?  

Øystein Gjerme, pastor og leder for Pinsebevegelsen i Norge

Gjerme løftet opp det store perspektivet og tok utgangspunkt i Missio Dei, Guds misjon eller Guds sendelse. Kirken og vi som utgjør kirken får være med i denne sendelsen. I tillegg til at dette gir oss svar på hva kirken er, gir det oss informasjon om det kallet vi har fått. I denne sendelsen eller dette kallet finner også vi mennesker mening.

Gjennom den vedtatte trossamfunnsloven ser vi en forventning fra myndighetene om at kirkene er og skal være en samfunnsbyggende kraft. Det kirken gjør eller kan gjøre er blant annet med på å øke menneskers livskvalitet.

Som menigheter trenger vi å økte trykket lokalt slik at det kirken gjør merkes i bygder og byer. Kirkene kan ha visjoner for byen. Og samfunnsengasjementet må komme ut av det åndelige overskuddet som finnes i hver kirke. Engasjementet må komme innefra og erfares ut fra et kall til lokalsamfunnet.

Gjerme delte også mye om hva Salt bergenkirken har gjort på det diakonale området de siste årene. Han sa også noe om hvor krevende det kan være å bli tatt i mot som kirke i lokalsamfunnet, men også hvor stor betydning det kan ha både for lokalsamfunnet og for kirken selv.

 

– Hvordan kan kirken være med å prege samfunn og nabolag?  

Janne Våje Nielsen, offiser i Harstad korps, Frelsesarmeen

Nielsen delte flere bibelske visjoner som ligger til grunn for det Frelsesarmeen og andre kirker gjør i lokalsamfunnet. Hun trakk særlig frem pionerarbeid hun var med å etablere på Sagene i Oslo. Her var mye av grunnlaget å lytte både til Gud og til lokalsamfunnet. De ønsket å se hvordan de kunne utgjøre en forskjell for mennesker her. Bønn for menneskene i nærområdet ble en viktig start. De hentet også mye inpirasjon fra andre kirker og fra Frelsesarmeens røtter.

Nielsen delte utfordret også kirker generelt til å påta seg et større sosialt ansvar for området vi er plassert i.

Kirken er først og fremst menneskene og i mindre grad bygningene. Som kirke er vi håpsbærere.

 

– Hvordan kan kirken i dag inspireres av arven etter Hans Nielsen Hauge? 

Truls Liland, avdelingsleder på Hauge School of Management, NLA

Liland trakk frem tre verb som han tenker at kan sette lys på noe av det viktigste kirken i dag kan lære av Hauge.

TJENE – Vi trenger flere tjenere og tjenende ledere som ønsker å tjene Gud, mennesker og samfunn.

SKAPE – Vi ser at Hauge skapte fellesskap og virksomheter. Han skapte en hel bevegelse. Det å skape og det å skape noe nytt, utfordre det bestående, vil være viktig også for kirken fremover.

UTRUSTE – Hauge investerte i mennesker og kirkene i dag må gjøre det samme. Ved å utruste mennsker kan vi sende flere ut i arbeidsliv og samfunn for å bidra til å gjøre verden til et bedre sted.

 

– Hva tar vi med oss inn i vårt felles kall til å være kirke i dag?  

Kjetil Sigerseth, prosjektleder for Kirke på nye måter i Norges Kristne Råd

I tillegg til å trekke viktige perspektiver fra de første bidragene, stilte Sigerseth spørsmålet ved hvorfor så mange kirker opplever så liten kraft i det utadrettede arbeidet.

En hovedårsak som ble trukket frem er den manglende disippelgjøringen som vi ser i dagens kirker. Som kirke må vi frigjøre, utruste og ansvarliggjøre mennesker.

Vi må flytte mer av ressursene våre fra programmer og aktiviteter til disippelgjøring. Sigerseth viste blant annet til viktige perspektiver i boken Future Church av Will Mancini og Cory Hartman. Fremtidens kirke må blant annet bygges ut fra en felles forståelse av hva det betyr av være kirke. Dette vil gi ny kraft til menneskene som utgjør kirken og utvide den kapasiteten vi har som kirke i betydelig grad.

Hva betyr det å være kirke i dag?

Hva betyr det å gjøre disipler i dag?

Hva betyr det å være jordens salt?

 

– Samtale og spørsmål i plenum, ble ledet av Bente Sandtorp, pastor i Home Church.

Her kom det inn flere synspunkt og spørsmål som vitnet om at dette er et viktig tema som vi må fortsette samtalen rundt.

 

Ressurser knyttet til webinaret

De finnes flere spennende bøker rundt dette temaet. Øystein Gjerme henviste til boken Vi vil! som han selv har skrevet. Det ble i webinaret også vist til en undersøkelse (se bildet under) presentert i boken God is Indestructible (Christian A. Schwarz) og det ble delt perspektiver fra boken Future Church (Will Mancini og Cory Hartman). Disse to siste bøkene og andre relevante bøker som Ekklesia (Ed Silviso) og Samfunnsbygger (Hermund Håland) kan du lese mer om på en egen nettside under Kirke på nye måter.

 

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!