Historisk lovforslag

Vi gratulerer med historisk lovforslag. Blir det vedtatt, blir det et svært viktig verktøy. Da vil norskregistrerte virksomheter stilles mer til ansvar, så de unngår utnytting og menneskerettighetsbrudd.

GLADE: Generalsekretær i Norges Kristne Råd, Erhard Hermansen, og prosjektleder Global info, Elin Finnseth Sæverås, jubler nå over at en stor milepæl i kampen mot menneskerettighetsbrudd er nådd.

Norges Kristne Råd er svært glade for  regjeringens lovforslag for næringslivet om åpenhet og arbeid med menneskerettigheter  som ble framlagt i dag. Sivilsamfunnsorganisasjoner, næringsliv og andre har i lang tid dyttet på for å få på plass en sterk og forpliktende lov –  den siste tiden også gjennom koalisjonen KAN og et felles sett av anbefalinger. Kirkene i Norge har også vært engasjert i saken. I høst gikk ledere for 31 kirkesamfunn og organisasjoner sammen om et brev til barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad der vi ber om en sterk og forpliktende lov.

Viktig verktøy

– Nå gleder vi oss over et svært godt forslag! Blir det vedtatt, blir det et svært viktig verktøy. Da vil norskregistrerte virksomheter stilles mer til ansvar, så de unngår utnytting og menneskerettighetsbrudd i leverandørkjedene sine. De vil bli pålagt å vise hvordan de arbeider med å vurdere risiko for rettighetsbrudd og avdekke og håndtere slike, i tråd med internasjonale standarder satt av FN og OECD, og sørge for at arbeidere får gjenoppretting og erstatning der dette er påkrevd. Innfrir de ikke skal de kunne bøtelegges, sier generalsekretær Erhard Hermansen i Norges Kristne råd.

– Lovforslaget vil også styrke forbrukeres rettigheter ved at selskapene pålegges å gi allmennheten informasjon om hvordan de jobber med å ivareta arbeidernes rettigheter. Dermed er det ikke lenger opp til næringslivet om de vil sikre – eller overse – at menneskerettighetene respekteres i sine leverandørkjeder. Et lovverk løser ikke alt, men om forslaget vedtas og håndheves, vil den medvirke til å redusere risikoen for at varene du og jeg kjøper er forbundet med utnytting og rettighetsbrudd, sier Elin Finnseth Sæverås som er prosjektleder for Global uke mot moderne slaveri i Norges Kristne Råd.

Stort steg

Norges Kristne Råd retter en stor takk til barne- og familieminister Ropstad, til etikkinformasjonsutvalget og alle andre som over lang tid har arbeidet for å få dette til, inkludert næringsministeren, opposisjonspolitikere, byråkrater, fagpersoner, selskaper, medier, forskere, aktivister og kirkeledere.  

I likhet med andre hadde vi gjerne sett at lovforslaget gjaldt for alle norskregistrerte selskaper, ikke bare de store. Vi hadde gjerne også ønsket at loven krevde at selskapene måtte være åpne om produksjonssted og sine leverandører helt ut i ytterste ledd, der hvor risikoen for utnyttelse er størst.

– Men nå gleder vi oss sammen med alle over dette enormt viktige steget, sier Hermansen.

Gjennombrudd

– Vinner lovforslaget fram i Stortinget, tar Norge virkelig et stort steg og fører an på veien mot en verden som ikke tillater annet enn anstendige arbeids- og lønnsvilkår for alle.

– Dette er intet mindre enn et gjennombrudd, og et steg i riktig retning av å oppnå bærekraftsmål 8.7 om anstendig arbeid for alle. Det bekrefter også at det nytter å kjempe mot vår tids former for slaveri og for rettferdighet – sammen, sier Hermansen og Finnseth Sæverås.

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!