Vi går over bekker etter antibac …

… mens milliarder mennesker ikke engang har rent vann å vaske hendene sine med i kampen mot smitte. Hele verden har nå en felles fiende i Covid-19 – og der vi har fossevis med vann til å kjempe med mangler millioner av mennesker de livsnødvendige dråper.

Erhard Hermansen

Av generalsekretær Erhard Hermansen

For fire år siden besøkte jeg Tanzania for å bli bedre kjent med Kirkens Nødhjelps arbeid. I landsbyen Munguli møtte jeg mennesker som tidligere måtte gå hele 7 kilometer for å hente vann. Her bodde blant annet Agnes på 11 år, som det norske folk ble kjent med under TV aksjonen i 2014. Her hadde nå Kirkens Nødhjelp installert et topp moderne brønnanlegg like etter TV-aksjonen. Takket være giverne slipper de nå å gå de 7 kilometerne for å bære en tung dunk med vann tilbake til familien.

«La oss ta et spadetak sammen med Kirkens Nødhjelp for å sikre rent vann til alle. Så grip en digital bøsse nå – og send den videre«

Men det er mange igjen som fremdeles må gå langt etter vann. Hver dag må 785 millioner mennesker drikke skittent vann. Takket være Kirkens Nødhjelp sitt arbeid og fasteaksjonen sine givere øker antallet som får tilgang til rent vann, selv om behovet ennå er skrikende stort. Men Kirkens Nødhjelp gir seg ikke i kampen for rent vann til alle. Nå står igjen fasteaksjonen for døren – og selv om det ikke bankes fysisk på døren med bøsser under pandemien – er fasteaksjonen like fullt i gang. I år, akkurat som i fjor, bæres bøssene rundt på nettet i en digital innsamling.

NÅR JEG I PANDEMIEN tenker tilbake på alle barn og unge i Munguli blir jeg ekstra bekymret – tanken på hva de møter i denne tiden – den ekstra byrden de får på toppen av mangel på vann. Vi i Norge har vann og såpe, likevel smittes­ vi. Hvordan går det da med de som allerede mangler de mest grunnleggende ressursene for å sikre seg mot smitte? Her vi sitter med alle rengjøringsmidlene våre er vi likevel blitt en blant dem som føler på kroppen den trusselen som manglende hygienetiltak utgjør. Vi har såpe, antibac og elver med vann i strie strømmer. Tre milliarder mennesker har ingenting å vaske hendene sine med.

«Nå står hele verden samlet mot en felles trussel. Skjønt, der vi i Norge har fosser med vann å kjempe med, står millioner av mennesker uten en dråpe.«

Erhard Hermansen holder appell for fasteaksjonen på hjemstedet, Herøy.

I NORGE HAR VI i ett år vært samlet til dugnad for å hindre koronasmitte. Vi kan nå ta den et stort skritt videre ved å bidra til å sikre vann og gode hygieneforhold så også de 1 av 9 menneskene i verden som mangler tilgang på rent vann skal ha sjans til å hindre smitte Ved å bidra til fasteaksjonen står Kirkens Nødhjelp klar til å ta spadetaket for vann til de som trenger det aller mest. For mens vi går over friske bekker etter antibac, må 11-åringer som Agnes fremdeles gå mange kilometer for å hente vann til familien og dyr i landsbyer i Etiopia. Når de kommer tilbake kan de ikke gjøre annet enn å stole på at vannet ikke er forurenset, og hvis vannet er forurenset så risikerer tiåringen at lillebroren rammes av noe så tilsynelatende uskyldig som diaré.

Så kommer altså pandemien på toppen av det hele. Men nå er de underlagt enda en trussel: Nå står mange afrikanske land sør for Sahara midt i pandemien. Nok en kampestein i ryggsekken til beboerne i Munguli. Agnes er blant de heldige som nå har fått vann ved hjelp av Kirkens Nødhjelp. Andre venter ennå i håpet om at fasteaksjonen kan sikre også dem rent vann.

DER MAN FOR ET ÅR SIDEN ikke trodde det skulle være mulig er Kirkens Nødhjelps fasteaksjon nå enda viktigere enn før for menneskene i disse landene. For menneskene som bor her har ikke helsehjelpen de trenger, og mens 5 367 580 nordmenn frykter sprengt kapasitet på sykehusene, så er helsehjelpen til menneskene her svært mangelfull.

Nå står hele verden samlet mot en felles ytre trussel. Vi sitter i samme båt. Skjønt, der vi i her Norge har fosser med vann å kjempe med, står millioner av mennesker uten en dråpe. La oss ta et spadetak sammen med Kirkens Nødhjelp for å sikre rent vann til alle.

Grip en digital bøsse her – og send den videre!

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!