Brøler for fremtidige generasjoner

Klimabrølet i 2019 var norgeshistoriens største markering for klimaet vårt. Nå har Klimabrølet mobilisert igjen og er klar for norgeshistoriens lengste brøl som skal vare gjennom hele den kommende stortingsperioden.

Hva er Klimabrølet?

Foreningen Klimabrølet er en politisk uavhengig forening, hvis overordnede mål er at våre politikere treffer tiltak slik at vi kan begrense global oppvarming til 1.5 grader. Måten vi jobber på, er å spre eierskap til klima- og naturkampen til brede lag av samfunnet, for med det å bygge den nødvendige folkelige oppslutningen som politikerne trenger for å ta visjonære og til dels upopulære valg på vegne av oss alle.

Hva skal vi gjøre?

I 2019 lagde Klimabrølet norgeshistoriens største klimamarkering i Oslo og flere norske byer. Markeringen bidro til å sette klimasaken øverst på den politiske agendaen og gav politikerne større mulighetsrom til å iverksette kraftige klimatiltak.

I 2021 skal vi bygge videre på arven: Vi skal lage den lengste klimamarkeringen. Vi skal brøle i 4 år, altså et sammenhengende brøl som varer en hel stortingsperiode. Brølene spilles inn av enkeltpersoner eller grupper via nettsiden klimabrølet.no. Brølene spilles av via en kunstinstallasjon som plasseres utenfor Stortinget, og som kan flyttes til andre steder i landet, klimatoppmøtet i Glasgow mm. Brølene vil også spilles av på klimabrølet.no

Dato for Klimabrølet 2021 og premiere på kunstinstallasjonen blir fredag 03.09.2021. Avhengig av pandemisituasjonen, vil det bli Klimabrølet-markeringer i hele landet på denne dagen.

Gjennomføring

Frivillige bidrar til prosjektgjennomføring, inkludert innsamling av brøl og gjennomføring av lokale markeringer. Bedrifter bistår pro-bono med tekniske løsninger, kommunikasjon, kunstinstallasjoner, kontorlokaler, økonomi mm. 

Klimabrølet har engasjementet, nettverket, og kunnskapen til å levere gode konsepter som virker – og vi har vist at vi kan. Vi er imidlertid avhengige av å nå ut bredt, særlig til den “tause majoritet”, for å gjennomføre konseptet vi ser for oss i 2021 og samle inn masse brøl. 

Hermansen
Erhard Hermansen vil at alle kirkegjengere skal stemme i tidenes lengste klimabrøl

I 2019 hadde Klimabrølet bl.a et svært godt samarbeid Oslo Bispedømme, og Kari Veiteberg både sendte ut oppfordring til alle menigheter i Oslo til å stille opp på Klimabrølet, og holdt selv appell fra scenen. Nå skal hele Norge engasjeres, og vi ønsker alle kirker med, både medlemmene av NKR og observatørene.

– Vi tror kirker og menigheter har en unik anledning til å engasjere mange til å bli med og spille inn brøl for fremtidige generasjoner. Vi vet det er konfirmanter, dåpsforeldre, musikere, besteforeldre, speidere, prester, kirkegjengere og frivillige som ønsker å gjøre ‘noe’ for klimasaken; her er et bidrag som er enkelt, men avgjørende, sier generalsekretær Erhard Hermansen.

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!