Fresh Expressions of Churches – fra England til Norge

I over 20 år har nordmenn reist til England for å bli inspirert av kirken der. Hva bør vi lære fra bevegelsen og evt. hva passer ikke inn i norsk kontekst?

 

Webinaret som gikk live onsdag 17. februar har vi nå gjort tilgjengelig som video. Det var nettverket Kirke på nye måter (Norges Kristne Råd) som sto for arrangementet.

Se webinaret i vinduet under eller benytt denne lenken – https://youtu.be/SMxTJpE4Oyk.

Knut Tveitereid, praktikumsleder på MF vitenskapelige høyskole hadde dagens hovedinnlegg. Respons ved sokneprest i Ljan menighet Morten Holmquist.

Knut Refsdal og Øivind Refvik er begge med i ressursgruppen for Kirke på nye måter og er dagens webinarverter.

Dette ble et webinar som vekket stor interesse. I underkant av 170 var påmeldt til webinaret, og vel 120 personer deltok live. Responsen og engasjementet gjennom samtalen i siste del var stor. Det er særlig det erfarte behovet for å gi nødvendig rom for større mangfold i den lokale menighet som virker å være presserende. 

Dagens innledninger hadde i stor grad Den norske kirke som bakteppe, samtidig er enkelte utfordringer og erfaringer i høyeste grad relevant for kirken som helhet. Det ble også presentert tydelige utfordringer og muligheter for misjons- og organisasjonslivet som over mange årtier har preget norsk kirkevirkelighet.

De faglige innledningene er verdt å få med seg i sin helhet, men her følger noen viktige moment fra innledningene:

Knut Tveitereid har blant annet sett på forskjellen mellom FX i England og valgmenigheter i Danmark. I innlegget trekker han frem de ulike utfordringene og forskjellene vi har i norsk kirkevirkelighet, særlig sett i forhold til Den norske kirke.

Av ulike forutsetninger trekker Tveitereid særlig frem tre punkt.

1) Kirkeledelsen, blant annet når det gjelder biskopenes ulike rolle.

2) Organisasjonene som historisk har opperert innenfor eller ved siden av Den norske kirke. Mange av disse har også en viktig erfaring, djervhet og kompetanse i møte med mennesker i ulike kulturer.

3) Ulik forståelse av fokus på mangfold. Mens det i Norge er stort mangfold på samfunnsnivå, i kirken sentralt og blant medlemmene (på individnivå), er det i Dnk en betydelig ensretting på menighetsnivå. Dette skiller seg sterkt fra virkeligheten i Church of England, der mangfoldet i ulike uttrykk, fellesskap og menigheter er veldig bredt.

Tveitereid oppsummerte også med flere punkt som han mener står på spill. Først og fremst peker han på at om Den norske kirke skal lykkes med å være en kirke for hele det nye Norge, inkludert migranter, så må man finne andre måter å være kirke på enn soknemenigheter. Det er vel verdt å høre resonnementene rundt dette og andre forhold som Tveitereid står på spill.

 

Morten Holmqvist opplever det svært viktig at dette teamet og de behov som beskrives i innledningen blir aktualisert.

Han spør innledningsvis, med tanke på mangfold på menighetsplan, om det er mulig å tenke kreativt og innovativt innenfor rammene av Den norske kirke. Han tror nok dette er lettere utenfor, selv om en også der vil kunne møte utfordringer. Som sokneprest i Ljan opplever Morten et kreativt handlingsrom også innenfor Den norske kirke, men vi må bli flinkere på å tenke innovasjon. Det er også et viktig å vurdere hvor mye som kan skje på grasrota og hvor mye som skal være toppstyrt. En stor tabbekvote trekkes også frem som et viktig moment. Det er ikke gitt at alt som settes i gang, skal leve over lang tid. – Vi må prøve, vi må tørre, vi må være rause, og vi må tørre å feile, og vi må gi hverandre ryggdekning.

Holmqvist understreket hvor viktig det er at vi gir rom for både de trauste, vanlige menighetene, men samtidig åpne opp for et mye mer mangfoldig kirkelandskap. – Ja takk, begge deler.

 

I samtalen i etterkant tok mange ordet, flere med erfaringer både fra ulikt lokalt menighetsarbeid i Norge og Fresh Expressions både i inn og utland.

Her kom det også i samtalen frem betydelig sårhet for hvordan strukturer og ledere i kirken kan begrense kreativitet og handlingsrom, og hvordan pionerånd og innovasjon i praksis blir kneblet. Dette kan verken dagens eller morgendagens kirken i Norge være tjent med.

Det brede engasjementet i samtalen i etterkant vitner aller sterkest om det Knut Tveitereid også understreket i sin innledning: Det er ingen grunn til at vi som kristne skal være bekymret og se negativt på fremtiden, for evangeliet vil fortsatt finner sin veg blant oss, også i dag. 

Se webinaret i vinduet øverst.

 

Ressurser og lenker brukt under webinaret

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!