Har du ressurser, har du ansvar

«Hvis jeg kan bruke min hvite hud som et skjold for å skape pusterom til å lage gode løsninger, så gjør jeg det», sa Sigmund Hegstad i sin tale under utdeling av Ikkevoldsprisen på Oslofjord Folkehøyskole.

Gode løsninger er nettopp det Sigmund har jobbet fram sammen med romene han har blitt kjent med. Selv kommer han fra en god og relativt problemfri oppvekst, og møtet med en annen virkelighet gjorde et stort inntrykk på ham da han traff romfolk i Oslo. Nå er planen å starte klesfabrikk i Romania. «Romene er de i Europa som er mest utsatt for diskriminering. Både når det gjelder bolig, arbeid, helse og utdanning.» De håper senere å starte barnehage, flere bedrifter og skoler. All verdiskapning går tilbake til de som arbeider i bedriftene. Sigmund takket for prisen ved å markere at når vi jobber for en bedre verden må vi heie på hverandre og at denne prisen er en motivasjon til å fortsette arbeidet. «Noen lurer på hvorfor vi skal lykkes når så mange andre ikke har. Da sa Guta (en av danserne) at det er fordi vi er skamløse og har er guts enn de andre!»

At vi som priviligerte har et ansvar er viktig for Sigmund, og det gjelder hele livet. Nå bor det flere han romer i leiligheten hans og han bruker tiden på å skape arbeidsplasser. Dette har han gjort under firmanavnet Fair&Square. De har en egen fabrikk i Kina, samt at firmaet også gir arbeid til romer i Norge. I tillegg til denne virksomheten er han profesjonell danser og har laget en egen danseforestilling sammen med romer for å sette fokus på deres situasjon. Under prisutdelingen viste de en del av forestillingen.

 Fra fremføring av «Den barmhjertige samaritan

Under prisutdelingen fikk vi også et innblikk fra Elisabeth Pihlstrøm som serverte Martin Luther King Jr da han var på besøk på Folkehøyskolen for 55 år siden. «Jeg var 15 år da jeg serverte ham. Han sa jeg var god i engelsk, og jeg fortalte ham at jeg hadde skrevet en oppgave om ham på skolen og så snakket vi litt om det norske skolevesenet. Det jeg husker best var at han var en veldig karismatisk person som gjorde stort inntrykk.»

Elizabeth Pihlstrøm fortalte fra sitt møte med King på Baptistenes folkehøgskole (i dag Oslofjord Folkehøgskole)  i 1964.

Det var en stor ære å dele ut prisen til Sigmund Hegstad i dag. Han imponerer stadig med sitt arbeid og engasjement, og ikke minst sin korte vei mellom liv og lære. Vi vil samtidig takke for innsatsen han har gjort under Global uke mot moderne slaveri.

Erhard Hermansen

Generalsekretær, Norges Kristne Råd

Utdelingen ble gjort av Erhard Hermansen, som var tydelig på at han satte pris på Hegstads engasjement. -Det er en stor ære å dele ut Ikkevoldsprisen til deg, sa han. Det er 14 året folkehøgskolen markerer denne dagen etter mønster fra en svensk folkehøyskole. Prisen deles ut i sammenheng med King-dagen, gis til personer og organisasjoner som handler i Martin Luther King jr. sin ånd, altså arbeider for fred, ikkevold, frihet, rettferdighet, likhet og solidaritet. I år la komitteen vekt på at Sigmund har skapt arbeidsplasser for mennesker som har havnet utenfor arbeidslivet.

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!