Skal vi bekjempe fattigdom, må vi starte med jentene

Av Kristine Storesletten Sødal, generalsekretær i Strømmestiftelsen

 

«Jeg har lært at jeg har rettigheter, selv om jeg er jente», uttalte «Joyce», en av elevene som har gått pålivsmestringskurs gjennom Strømmestiftelsen i Øst-Afrika. Kunnskap om grunnleggende rettigheter kan føles som en selvfølge for oss, men slik er det slett ikke for alle. Jenters rettigheter står sentralt i FNs bærekraftsmål 5, som handler om å oppnå likestilling og styrke jenter og kvinners stilling.

Vi må starte med jentene 

I Strømmestiftelsen jobber vi med å bekjempe fattigdom gjennom utdanning og jobbskaping. I tillegg til bærekraftsmål5, er mål 4 om god utdanning og 8 som handler om anstendig arbeid for alle, sterkt prioritert i vårt arbeid de neste årene. Disse målene henger tydelig sammen og er helt sentrale for å kunne bekjempe fattigdom. Årlig når vi rundt 1 millioner mennesker gjennom våre programmer, hvor over 70 prosent erjenter og kvinner. Og det er ikke uten grunn. Globalt utgjør jenter de aller fattigste, færrest jenter fullfører skolen og flest jenter er utsatt for kjønnsbasert vold. Skal vi bekjempe fattigdom, må vi starte med jentene.

Derfor er vi glade for at det også finnes en helt egen dag – den internasjonale jentedagen – som retter søkelyset mot utfordringene jenter møter i dag. Utdanning er definitivt nøkkelen for å imøtekommende disse utfordringene, noe det finnes mange eksempler på. Hvis alle jenter i Afrika sør for Sahara og Sør- og Vest-Asia hadde fått fullført ungdomsskolen, ville vi sett 64 prosent nedgang i barneekteskap globalt. Unesco anslår også at dersom alle kvinner hadde fullført barneskolen, ville vi sett en nedgang i barseldød på 66 prosent globalt, og 15 prosent nedgang i barnedødelighet.

I Strømmestiftelsen fokuserer vi på å gi en ny sjanse til barn og unge som av ulike grunner har falt utenfor skolen. Også her er flertallet jenter. Et tiltak som har hatt stor suksess i Mali, Burkina Faso og Niger, er såkalte «Speed Schools». Dette er en intensiv utdanning for barn og ungdom som har gått glipp av skolegang. På ni måneder lærer barna å lese, skrive og regne, og dersom de fullfører, kan de deretter starte i tredje eller fjerde klasse på den offentlige skolen.

Sjef i eget liv

En rapport fra Fafo viser tydelig at Speed School er viktig for jenters utdanning. Mellom 2014 og 2018 fikk 61.900 barn på 2351 skoler begynne på denne utdanningen. Av disse var 48 prosent jenter. I tillegg er 40 prosent av alle lærerne kvinner. En utfordring vi må jobbe videre med er å sikre at jentene ikke faller fra igjen når de begynner i den offentlige skolen. Familiære grunner, årsaker knyttet til fattigdom, barnearbeid og tidlig ekteskap er noen av årsakene til at jentene slutter.

«Sjef i eget liv» er et annet prosjekt vi jobber med som har fått mange positive følger for unge jenter i Nepal, Bangladesh og Øst-Afrika. Det er et livsmestringskurs for unge mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolegang på grunn av fattigdom. Barneekteskap er utbredt i disse landene, og mange foreldre gifter bort sine døtre for å få en bedre økonomisk sikkerhet gjennom medgiften de får fra svigerfamilien. I tillegg til å få jentene tilbake til skolebenken, er målet med kurset er å gjøre ungdommene stolte og selvstendige, gi dem kunnskap om egne rettigheter og muligheten til å tjene egne penger. Slik kan de unngå for tidlig ekteskap, tvangsprostitusjon, overgrep og utnyttelse.

Det virker!

Og det virker! I løpet av de 5 siste årene har for eksempel 1218 barneekteskap blitt forhindret i Nepal og Bangladesh som følge av dette tiltaket. 43 prosent av jentene i Nepal startet skolen etter kurset, og 7 av 10 unge rapporterte om redusert antall tilfeller av menneskehandel, tidlig ekteskap og kaste- og kjønnsbasert vold.

I anledning den internasjonale jentedagen 2019 lanserer Norge i dag sin strategi mot skadelige skikkersom barneekteskap og kjønnslemlestelse – skikker som regnes som brudd på menneskerettighetene og tydelig kjønnsdiskriminerende. Vi er glade for økt innsats på dette feltet!

 

Kristine Storesletten Sødal, generalsekretær i Strømmestiftelsen

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!