Misjon, mangfold og menneskerettigheter

Misjon, mangfold og menneskerettigheter

Menneskerettighetenes paragraf 18 sikrer retten til å ha, til å praktisere (enten alene eller sammen med andre), og retten til å dele sin tro med andre. Allikevel ønsket ledelsen i Arendalsuka å forby såkalte «misjonerende virksomhet» og opplesning av religiøse...