Norges Kristne Råd på Arendalsuka 2022

Norges Kristne Råd er arrangør og medarrangør for 7 ulike eventer under årets Arendalsuke, her får du oversikten.

Like sikkert som at vi runder august er det at Arendalsuka er rett rundt hjørnet. I år som i fjor er Norges Kristne Råd sterkt tilstede på Arendalsuka. Året som har vært, og tiden som ligger foran oss har dessverre brakt oss mange flere problemstillinger som vi mener det er viktig å belyse gjennom dagsaktuelle debatter, panelsamtaler, frokostmøter og en fredsgudstjeneste. Under kan du se mer info om de ulike eventene:

MANDAG 15. AUGUST 2022 KL. 14:30–15:30

Arendalsuka: Det nye utenforskapet etter pandemien

KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheterSamfunnsteltet, Arendal

Mange har det tøft etter to år med pandemi og smittevernstiltak, som så ble avløst av internasjonal råvarekrise og kraftig prisstigning på basisvarer. Hvem rammes hardest av dette og hva slags problemer møter de? Hvordan kan organisasjoner og trossamfunn bidra til å hjelpe og hvilke utfordringer har de i dette arbeidet?

I samtale med Monica Csango fra Kirkens SOS forteller journalist og samfunnsdebattant Kadra Yusuf – som selv oppdrar og forsørger tre barn – om hva som har forandret seg den siste tiden. Hva er de største utfordringene?

Organisasjoner og kirkesamfunn opplever at behovene nå er store, men at ressursene er små og at det er vanskelig å nå fram til dem som sliter tyngst. Hvordan kan frivilligheten bidra nå? Og hvordan kan samspillet mellom myndigheter og frivillighet bli bedre? Generalsekretærene Lasse Heimdal (Kirkens SOS), Trine Stensen (Blå Kors Norge) og Erhard Hermansen (Norges Kristne Råd) forsøker å gi svar i samtale med Trygve W. Jordheim fra KA.

TIRSDAG 16. AUGUST 2022 KLOKKEN 09:15

Frokostmøte: Bidrar religion til fred?

Sted: Kirkeskipet – Nettarrangement

Når den russisk-ortodokse kirke velsigner kampvåpen og gir legitimitet til en hensynsløs krigføring, skal vi miste trua på troa? For bidrar egentlig religion til fred, eller gir den drivstoff til krig?

Deltakere:

  • Arne Sæverås, Kirkens Nødhjelp
  • Vebjørn Horsfjord, professor i religion, livssyn og etikk
  • Ingrid Joys, generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

TIRSDAG 16. AUGUST 2022 KLOKKEN 16:15-17:00

Ingen er så trygg i fare? Om flyktninger og menneskehandel

Sted: Kirkeskipet – Nettarrangement

Mens krigen i Ukraina har utløst masseflukt, gis det uklare politiske signaler om hva som er regjeringens målsetting og tiltak mot menneskehandel og for å trygge og raskest mulig selvstendiggjøre ukrainske flyktninger i Norge.

Hva gjøres for å gi raskest mulig tilgang til bolig, arbeid, utdanning, en økonomisk situasjon som er bærekraftig – og slik sikre gode alternativ til svart arbeid og trygghet mot utnytting og i verste fall varianter av menneskehandel.

Krigen ser ut til å bli langvarig, men foreløpig har det kommet færre ukrainske flyktninger til Norge enn forventet. Hva kan/bør norske myndigheter gjøre for bistå ukrainske flyktninger internt fordrevet i eget land, i naboland under stort press – og i fluktsituasjon i Europa?

Møteleder: Erhard Hermansen 

Introduserende innlegg:
Maria Gabrielsen Jumbert, forskningsdirektør og seniorforsker v/PRIO (Peace Research Institute Oslo)
Natasza K. Bogacz, prosjektrådgiver Avdeling for Innenlandsarbeid, Caritas

Politisk diskusjon: 
Mari Holm Lønseth, stortingsrepresentant og migrasjonspolitisk talsperson for Høyre
Dag Inge Ulstein, stortingsrepresentant og nestleder i KrF
Samtaleleder: Ann-Magrit Austenå, fagdirektør i Den norske kirke og tidligere generalsekretær i NOAS, Norsk organisasjon for asylsøkere.

Alle arrangementer på Kirkeskipet strømmes også i Glasshuset utenfor Trefoldighetskirken (Kirkebakken 1), som er universelt utformet.

TIRSDAG 16. AUGUST 2022 KL. 19:00–20:15

Salige er de som skaper fred – Økumenisk fredsgudstjeneste

Sted: Trefoldighetskirken Arendal

Mange av oss kjenner på avmakt i møte med utfordringene verden står ovenfor akkurat nå. Store eksistensielle trusler ligger over oss. Millioner av mennesker er på flukt i alle verdensdeler. Krig i Ukraina – samt andre deler av verden. Matmangel og sultkatastrofer, klimaendringer og store ødeleggelser, trussel fra atomvåpen og en overhengende fare for økonomisk krise. Hva gjør dette med oss? Hvordan skal vi håndtere det? Hva kan vi gjøre i den store sammenhengen? Som økumenisk kirkefellesskap i Norge ønsker vi å respondere på disse spørsmålene. Vi ønsker å bidra til perspektiv, og løfte opp håpets kraft i vår felles tro. Derfor samles vi under Arendalsuka for å lytte til appeller og taler, tenne lys for håp og be sammen. 

Medvirkende: 
– Erhard Hermansen, Generalsekretær, Norges Kristne Råd
– Tuva Krogh Widskjold, Leder, ICAN Norge
– Åsmund Aukrust, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
– Atle Sommerfeldt, Biskop emeritus, Den norske kirke
– Jorunn Raddum, Prost, Den norske kirke
– Peter Haltorp, Pastor, Sørlandskirken
– Helene Benedikte Granum Aanestad, Prest, Metodistkirken
– Sigurd Markussen, Sokneprest, Den katolske kirke
– Finnbogi Salberg Olsen, Korpsleder, Frelsesarmeen
– Arvid Hunemo, pastor, Frikirken
– Eckhard Graune, Sokneprest, Den norske kirke

Frelsesarmeens Hornorkester
Lovsangsteam fra Sørlandskirken

ONSDAG 17. AUGUST 2022 KL. 18:30–19:30

KLIMA + UTVIKLING = SANT? || Sofasamtale med klima- og miljøministeren & utviklingsministeren

Sted: Arendal Kino

I Hurdalsplattformen står det at «Klima- og utviklingspolitikken skal forenes». 

Under “Den store Utviklingsdebatten” søker et bredt spekter av utviklings- og miljøorganisasjoner å bedre forstå hva denne formuleringen innebærer. 

Etter at den nye regjeringen tiltrådte har det kommet en lovnad om å doble klimainnsatsen fra 7 til 14 milliarder. Samtidig har det kommet tvetydige signaler om innretningen på den doblede klimafinansieringen opp mot bistandsprosenten. Vil for eksempel regjeringen at lån skal telle som klimafinansiering? 

I lys av IPCC-rapporten som kom tidligere i år, og at klima er en såpass stor driver av fattigdom, er det mye å tjene på å se klima og utvikling i sammenheng. Samtidig viser også en kartlegging foretatt av Norad i 2021 at Norge er helt på topp i å bruke bistandskroner på globale fellesgoder. Hva betyr dette for fremtidig bistand? Hvordan kan Norge møte sine forpliktelser for økt klimafinansiering uten å undergrave andre utviklingspolitiske prioriteringer? 

Det nye klimainvesteringsfondet gir også Norfund et annet mandat enn fattigdomsbekjempelse innrettet via næringsutvikling i utviklingsland. Hva blir rollen til privat kapital, og forholdet mellom investeringsorientert bistand og gavebistand? 

Velkommen til sofasamtale med utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) og klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap)! 

———————–

Før sofasamtalen vil Carin Smaller og Dan Banik (SUM, UiO) holde korte innledninger om utfordringer med å kombinere klima- og utviklingspolitikken.

———————–

Den store utviklingsdebatten er utviklingsorganisasjonenes årlige samarbeidsarrangement på Arendalsuka.

ONSDAG 17. AUGUST 2022 KL. 20:30–21:30

Arendalsuka: Hva kan vi få til sammen? Erfaringer fra samskaping

Sted: Samfunnsteltet, Arendal

Samskapingsprinsippet legger opp til at frivilligheten og andre skal jobbe sammen med det offentlige for å skape et best mulig samfunn. Hvordan gjør vi det? Hva er suksessfaktorene, og hva er fallgruvene?

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp), KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs og kirkerådsleder Kristin G. Raaum er med når Lars Ueland Kobro fra Senter for sosialt entreprenørskap og samskapende sosial innovasjon ved USN presenterer rykende ferskt hefte om samskaping, utarbeidet på oppdrag fra KA.

Vi møter også folkene bak Tid kafé og landhandel i Ål, «en kafé litt utenom det vanlige».

Arrangementet ledes av avdelingsdirektør Marit Brandt Lågøyr i KA.

Arrangementet på Arendalsukas offisielle side: https://program.arendalsuka.no/event/user-view/17242 

TORSDAG 18. AUGUST 2022 KL. 19:30–20:30

LIKESTILLING ELLER UNDERORDNING – KVINNERS LEDERROLLER I KRISTNE MENIGHETER

Sted: Torvscenen – Arendalsuka

I vår har en debatt om underordning versus likestilling tatt mye av debattplassen i avisene Dagen og Vårt Land. Debatten begynte med at Sofie Braut, som blant annet er spaltist i Vårt Land, sa i et intervju at hun var underordnet sin mann i deres ekteskap og at hun så på dette som et godt ideal. Et slikt utspill skapte naturlig nok reaksjoner. Tidligere kultur og likestillingsminister Abid Raja kaller debatten et gufs fra fortiden i NRK Ytring. 

Selv om noen kan bli overrasket over at underordning fremdeles er et tema for debatt, kan det virke som debatten har bidratt til å sette ord på noen underliggende og underkommuniserte ideal som fremdeles er til stede i noen kristne kretser. Og kanskje ikke kun i kristne miljø? Kan rester av underordningsteologi også være med på å forklare hvorfor likestilling er et tema som samfunnet ikke er ferdig med, men stadig må jobbe aktivt med? 

Utfra de forskjellige debattinnleggene er det tydelig at spørsmålet om kvinners underordning har konsekvenser for familieliv, samfunnsliv og kirkeliv. Det er dette spenningsfeltet vi ønsker å sette søkelyset på i «Mellom underordning og likestilling» med Norges Kristne Råd, Ansgar høyskole og MF vitenskapelig høyskole som arrangører. Hva er de samfunnsmessige konsekvensene av at noen religiøse miljøer fremholder underordning som et ideal? Hva er forholdet mellom ideal og virkelighet? Hvilke konsekvenser får underordningsteologi for kvinners plass i lederstillinger i kirke og samfunn? 

Medvirkende:

– Erhard Hermansen, Generalsekretær, Norges Kristne Råd
– Ingunn Folkestad Breistein, Rektor, Ansgar Høyskole
– Linn Sæbø Rystad, Førsteamanuensis praktisk teologi, MF vitenskapelig høyskole
– Ingunn Ulfsten, Daglig leder, Pinsebevegelsen
– Lars Dahle, Førsteamanuensis teologi, religion og filosofi, NLA Høgskolen
– Kari Fure, redaktør, Dagen

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!