Kvinnenes internasjonale bønnedag

Materiell til bruk under bønnedagen 2023

Materiell

Illustrasjoner og plakater

Lenke 1

Lenke 2

Gudstjenestemateriell

Lenke 1

Lenke 2

English

Lenke 1

Lenke 2

Enda en kategori

Lenke 1 

Lenke 2

Har du noen spørsmål?

Kvinnenes internasjonale bønnedag

Bønnedagen er et internasjonalt økumenisk prosjekt. Kvinnenes internasjonale arbeid i Norge ledes av en nasjonal komite som oppnevnes av Norges Kristne Råd. Norges Kristne Råd og Det Norske Bibelselskap bistår komiteen med ulike sekretariatsoppgaver.

Besøk oss gjerne på Facebook