Kirke på nye måter

Arrangement

Webinaret Er kirken for alle, 18. november 2020

Webinar og fagsamlinger

Avisartikler

Norske fortellinger

Ressurssiden

Blogg og nyhetsinnlegg

Podcast 

I en tid der kirken i store deler av den vestlige verden mister sin posisjon i samfunnet utfordres kirkene til å tenke nytt om det å være kirke.

Hva har kirken å si til det moderne samfunnet? Hvordan kan kirken være sann, aktuell og relevant for mennesker i dag? Hvordan finner menneskers seg hjemme i den kristne tro?

 

Kirkene sammen ønsker å løfte opp denne utfordringen. Derfor har Norges Kristne Råd siden 2018 vært med å heie på gode og modige initiativ.

Godt samarbeid med kirkene er en viktig ressurs i det videre arbeidet. Av praktiske grep har NKR nedsatt en egen ressursgruppe og opprettet en mindre stilling som prosjektleder for Kirke på nye måter.

Gjennom fagdager, webinar og konferanser vil vi løfte frem de gode eksemplene, bidra til at vi kan utfordre og støtte hverandre, og følge med på hva Gud gjør i landet vårt i dag. På denne nettsiden vil vi også samle mye ressurser og informasjon som vi håper vil bli til nytte og inspirasjon.

Andre erfaringer

I Norge har vi mye å lære fra Fresh Expressions of Church i England

Innlegg

Kirke på nye måter

Kirke på nye måter

Erhard Hermansen, generalsekretær i Norges Kristne Råd. Foto: Kristoffer Nærø Ytterland Hva venter oss som kirker og organisasjoner 20 år frem i...

les mer