Kirke på nye måter

Kirken preges av samfunnet og når samfunnet endres, vil kirken påvirkes av dette. Hvordan ser samfunnet ut om tjue år? Hvilke av dagens trender vil fortsette å påvirke kirken og hvilke trender vil få mindre innflytelse?

I mars 2019 var kirkelige ansatte og frivillige i hele landet samlet til ni regionaløkumeniske samlinger for å lære og diskutere hvordan kirkene vil se ut i framtiden. Samlingene skal følges opp med etablering av et nasjonalt eller regionale nettverk for «Kirke på nye måter» med fokus på erfaringsdeling og læring.

«-Hvem vil din menighet aldri nå, dersom dere aldri gjør noe annet enn i dag?»
Les artikkelen om Kirke i en ny tid skrevet av Tor Bjørn Nordgaard, trykt i Norge IDAG.

«Kirke i en ny tid»
Les vår artikkel fra de regionaløkumeniske samlingene

«Kirke på nye måter»
Les Erhard Hermansens refleksjoner i forkant av de regionale samlingene