Kirke på nye måter

Kirken preges av samfunnet og når samfunnet endres, vil kirken påvirkes av dette. Hvordan ser samfunnet ut om tjue år? Hvilke av dagens trender vil fortsette å påvirke kirken og hvilke trender vil få mindre innflytelse?

I mars 2019 var kirkelige ansatte og frivillige i hele landet samlet til ni regionaløkumeniske samlinger for å lære og diskutere hvordan kirkene vil se ut i framtiden. Samlingene skal følges opp med etablering av et nasjonalt eller regionale nettverk for «Kirke på nye måter» med fokus på erfaringsdeling og læring.

«-Hvem vil din menighet aldri nå, dersom dere aldri gjør noe annet enn i dag?»
Les artikkelen om Kirke i en ny tid skrevet av Tor Bjørn Nordgaard, trykt i Norge IDAG.

«Kirke i en ny tid»
Les vår artikkel fra de regionaløkumeniske samlingene.

«Kirke på nye måter»
Les Erhard Hermansens refleksjoner i forkant av de regionale samlingene.

Power point fra Erhard Hermansen brukt på regionaløkumeniske samlinger. 

«Hva vet vi om kirke og menighet i 2039″

Power point fra Naturlig Menighetsutvikling brukt på regionaløkumeniske samlinger. 

Power point fra Pete og Kath Atkins brukt på regionaløkumeniske samlinger. 

Power point fra Graham Cray brukt på regionaløkumeniske samlinger. 

Power point fra Ommund Rolfsen brukt på regionaløkumeniske samlinger. 

Power point fra HLT brukt på regionaløkumeniske samlinger.