Fornyet samarbeid med kristne råd i sørlige Afrika

I månedsskiftet august-september møtte de nordiske kristne rådene ti andre kristne råd fra sørlige Afrika i Johannesburg, Sør-Afrika, for å dele erfaringer og utfordringer og finne måter å jobbe sammen for en bedre verden gjennom FOCCISA-samarbeidet. 

Bakgrunn for møtet – kampen mot apartheid 

FOCCISA (Fellowship of Christian Councils in Southern Africa) ble grunnlagt i 1980 for å støtte kampen mot apartheid i Sør-Afrika. I 1988 sluttet kirkene i de nordiske europeiske landene seg til kampen mot apartheid. Dette ble starten på et viktig kirke-til-kirke-samarbeid mellom de nasjonale kristne rådene i Norden ognasjonale kristne råd fra Angola, Botswana, Lesotho, Mosambik, Malawi, Sør-Afrika, Tanzania og Zambia, kjent under navnet The Nordic-FOCCISA cooperation. 

FOCCISA står i tradisjonene etter Desmond Tutu, som var leder for Sør-Afrikas kristne råd fra 1978 til 1985. I det sørlige Afrika har kristne ledere og aktører vært instrumentelle i arbeidet for sosial rettferdighet, fred og forsoning og mot vold og overgrep. 

Erhard Hermansen deler erfaringer fra Norge med generalsekretærene fra FOCCISA

I dag står de nasjonale rådene fortsatt overfor mange vanskelige sosiale og politiske utfordringer innen helse, likestilling, økologisk og økonomisk rettferdighet, menneskehandel, migrasjon og demokratispørsmål. De kristne rådene har en stemme som blir hørt på fra politisk nivå, ut i hele samfunnet og inn i familiene. Men mange av de organisatoriske strukturene har blitt svakere både blant de nasjonale kristne rådene og det regionale FOCCISA. De har hatt utfordringer med å tiltrekke seg økonomisk støtte i en stadig mer profesjonalisert sektor og derigjennom tilegne seg den tekniske kompetansen som er helt avgjørende i deres arbeid.

Fortsatt kamp mot urettferdighet gjennom kirke-til-kirke samarbeid 

Generalsekretær i Norges Kristne Råd, Erhard Hermansen mener at kirke-til-kirke-samarbeidet i dag er viktigere enn noen gang for å bygge solidaritet og en sterk internasjonal og regional stemme for å møte flere utfordringer ulike deler av verden står overfor.

– Det er store utfordringer i regionen, men også mange muligheter hvor kirken kan utgjøre en forskjell. Kirkene er overalt i samfunnet og har en større uformell makt i regionen her enn f. Eks i Norden. Samtidig sitter vi på en del erfaringer og kompetanse som har stor overføringsverdi. Derfor kan FOCCISA være et verktøy for ressursutvikling og samhandling, sier Hermansen. 

Jan Eckerdal foreleser
Jan Eckerdal, teologisk rådgiver i Sveriges Kristna Råd

Det springene punktet gjennom hele møtet var å beskrive hvilke behov som er størst i FOCCISA, slik at FOCCISA kan styrke seg som organisasjon og samle seg om noe viktige programområder, men også erfaringsdeling og dele om gjensidige forventninger til det økumeniske samarbeidet. 

– Det har rørt meg å høre på så åpenhjertige beskrivelser av vansker man møter. Det blir veldig tydelig at vi har troen til felles og at vi trenger hverandre i den verdensomspennende kirken, sier Jan Eckerdal fra Sveriges Kristna Råd. 

Vedtak om fornyet samarbeid

Tema for møtet var «Kirker sammen i tro og handling» og i en felles avtale vedtok rådene å fornye samarbeidet mellom nord og sør ved å støtte hverandre, dele ressurser og bygge kapasitet, og fremfor alt å be for hverandre. I avtalen beskrives det et økt fokus på helse og kjønn, herunder kjønnsbasert vold, klimarettferdighet, kampen mot moderne slaveri, migrasjonsutfordringer, demokratiutvikling og godt styresett.

Generalsekretær Hermansen er optimistiske med tanke på det framtidige samarbeidet: 

– Jeg er svært glad for den fornyede samarbeidsavtalen vi underskrev. Disse dagene i Johannesburg var preget av en sterk gjensidig tillit, og det var rom for direkte utfordringer til hverandre. Samtidig gjorde det sterkt inntrykk på meg å lytte til de åpenhjertige beskrivelsene av de utfordringer FOCCISA møter, nettopp derfor vil vi stå sammen med dem i årene framover, forteller Hermansen.

Erhard Hermansen signerer ny samarbeidsavtale
Styreleder i FOCCISA, Moses Matonya og Erhard Hermansen signerer den nye samarbeidsavtalen i Nordic-FOCCISA-samarbeidet

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!