Store behov etter jordskjelvkastatrofen i Tyrkia og Syria

Kirkens Nødhjelp melder om store behov etter de katastrofale følgende av det kraftige jordskjelvet som i hovedsak rammet Syria og Tyrkia natt til mandag 6 februar.

Situasjonen på bakken

Jordskjelvet som målte 7,8 på richters skala, og som ble etterfulgt av etterskjelv opp mot 7,5 på skalaen, har forårsaket skader av enorme dimensjoner. Jordskjelvet skjedde også på verste tenkelig tidspunkt, kl 04:17 på morgenen hvor flesteparten av folkene i området fremdeles lå og sov, men også at det forekom på vinterstid. I følge Tyrkiske myndigheter er mer enn 2800 bygninger og hjem blitt fullstendig rasert. Så langt er det meldt om 11 000 dødsfall, men dette tallet er stigende etterhvert som man finner døde i ruinene. Mer enn 13 millioner mennesker er berørt av denne katastrofen sier Tyrkias president Erdogan.

I følge Kirkens Nødhjelp er behovene store på bakken, spesielt prekært er de jordskjelvrammede områdene i Syria. Dette landet er allerede hardt presset, og situasjonen er graverende for mange av de rundt 11,7 millioner flyktningene i landet som allerede har behov for nødhjelp.

Har omdisponert midler

Kirkens nødhjelp har omdisponert rundt 1 million kroner for å imøtekomme behovene etter jorskjelvet. De jobber med syriske partnere for å lette på behovene i landet. Det mest prekære akkurat nå er å sørge for at mennesker overlever det kalde været som er i området. Det er store behov for varme klær, varm mat, grunnleggende medisiner osv. Det har også blitt åpnet midlertidige husrom i Aleppo.

Hva kan oppdragsgiverne – menighetene – gjøre?

– Penger som er samlet inn gjennom fasteaksjonen har gjort at Kirkens Nødhjelp kan gi umiddelbar respons og ta 1 mill kr fra katastrofefondet sitt. I går gikk det ut et nyhetsbrev til alle menighetskontor i Dnk og frikirkene, samt alle KN-kontakter. Der tipset de om 3 ting vi som kirker kan gjøre, sier generalsekretær i Norges Kristne Råd, Erhard Hermansen.

1. Forbønn

Noe av det viktigste dere kan gjøre nå er å be for de jordskjelvrammede. I søndagens gudstjeneste er det flott om dere inkluderer de som er rammet av jordskjelvet og hjelpearbeiderne i deres bønner. De som ønsker det kan bruke en forbønn KN har skrevet. Den ligger på både bokmål og nynorsk på kirkensnodhjelp.no på ressurssidene for kirkene. Bønnen ligger også nederst i denne artikkelen.

Vær med og bidra til å hjelpe mennesker i nød

2. Ekstra takkoffer/kollekt i søndagens gudstjeneste

De som har mulighet til å gi søndagens takkoffer/kollekt (eller offer nummer 2) til Kirkens Nødhjelp arbeid i Syria kan gjøre det. Det vil bli satt umåtelig stor pris på. Å ha penger tilgjengelig i katastrofefondet er det som gjør det mulig å rykke raskt ut med 

livreddende hjelp. Offergaven kan merkes med JORDSKJELV ved innbetaling. 

3. Del informasjon om jordskjelvet i egne kanaler:

a. Facebook 

b. Instagram 

c. Egne nettsider 

d. Andre kanaler dere måtte bruke. 

Det finnes annonser, SoMe-poster og artikkel til deling på ressurssiden. Bred synlighet i om at «Folk i nød skal ha hjelp» vil være til stor hjelp, for oss, for de som trenger hjelpen og for de som ønsker å hjelpe. 

– Vi står sammen med menneskene i Syria, Tyrkia og de andre jordskjelvrammede områdene. Vi ber for dem og oppfordrer alle til å være med i bønn, oppfordrer Hermansen.

Under ser du ferdig formulerte bønner til bruk:

Bønn for jordskjelvrammede i Syria og Tyrkia 06.02.2023:

BOKMÅL:

Gud – vi roper til deg i vår nød!

Vi ber for alle som er rammet av jordskjelvet i Syria og Tyrkia. Gi utholdenhet og styrke til de som har mistet alt. 

Beskytt de sårbare, gi trøst til de som har mistet sine familier og sitt livsgrunnlag. Gi vern til de som har mistet sine hus og hjem.

Gi håp hvor fortvilelsen er sterkest, mot og trygghet til å gå videre og bygge opp igjen det som er ødelagt, kraft til å ikke gi opp.

Vi ber for de som er til stede i katastrofen for å hjelpe. Vær nær dem som under vanskelige forhold bidrar til at mennesker blir sett og får mat, vann og ly for vinterkulden.

Hjelp oss å dele våre ressurser, til å forplikte oss til kjærlighet og medfølelse, og til å gjenkjenne Guds ansikt hos hvert eneste menneske som lider.

Amen

NYNORSK:

Gud – vi ropar til deg i nøda vår!

Vi ber for alle som er råka av jordskjelvet i Syria og Tyrkia. Gje tolmod og styrke til dei som har mista alt.

Vern om dei sårbare, gje trøyst til dei som har mista familiane sine og livsgrunnlaget sitt. Gje vern til dei som har mista husa og heimane sine.

Gje håp der fortvilinga er sterkast, mot og tryggleik til å gå vidare og byggje opp igjen det som er øydelagt, kraft til å ikkje gje opp.

Vi ber for dei som er til stades i katastrofen for å hjelpe. Ver nær dei som under vanskelege tilhøve bidreg til at menneske blir sett og får mat, vatn og ly for vinterkulda.

Hjelp oss å dele ressursane våre, til å plikte oss til kjærleik og medkjensle, og til å kjenne att Guds ansikt hos kvart einaste menneske som lir.

Amen

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!