Hva er Emerging Church?

Har du hørt om Emerging Church eller fremvoksende kirker og lurer på hva dette egentlig er? I et ferskt doktorgradsarbeid har Mattias J. Neve sett nærmere på dette. Her er det mye vi kan lære når vi undrer på hvordan vi i dag kan være kirke på nye måter.

For å gjøre den viktigste kunnskapen fra dette arbeidet lettere tilgjengelig publiserer Norges Kristne Råd nå en samtale mellom Mattias J. Neve og prosjektleder for Kirke på nye måter Kjetil Sigerseth.

Mattias J. Neve er pastor og sentral i arbeidet med menighetsutvikling, menighetsplanting og pionerutdannelse i Sverige. Han leder blant annet Forge Sverige og er tilknyttet Vineyard bevegelsen.

I boken In Persuit of Proximity utforsker Neve mange ulike sider ved de nye fremvoksende kirkene. Han har blant annet sett nærmere på fire ulike «Emerging churches» i Gøteborg og Stockholm.

Her er det mye spennende å få innsyn i, mye som virker å være svært relevant også i en norsk kontekst. Ett av grepene Neve gjør, er blant annet å se på fire ulike strømninger som preger de nye fremvoksende kirkene i Sverige i mer eller mindre grad. Disse strømningene er:

  • Fremvoksende teologiske strømninger
  • Alternative gudstjeneste strømninger
  • Ny-monastiske strømninger
  • Misjonale strømninger

Noen av det viktigste funnene og konklusjonene i dette arbeidet er at vi trenger å åpne opp for og inspirere mer til kirkelig innovasjon, både for å møte den endringen vi har sett i forholdet mellom kirke og samfunn de siste tiårene, og fordi det er vanskelig å lære noe nytt om hvordan vi kan være kirke i dag og i årene fremover uten disse modige initiativene.

Neve er også tydelig på at det kreves en større grad av kritisk refleksjon og fortolkning særlig av den kulturelle «bagasjen» kirken bærer med seg inn i møtet med dagens mennesker.

For de som er interessert i å lese mer om funnene og arbeidet er boken gjort tilgjengelig hos Amazon (i papirback-utgave eller digitalt). Avhandlingen er på engelsk.

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!