Webinar: «Er kirken for alle?»

Onsdag 18. november kl. 10.00 – 11.30 arrangerte Norges Kristne Råd et nytt webinar om Kirke på nye måter. Denne gangen spurte vi om hva som skal til for at alle kan finne sin plass i kirken uavhengig av forskjeller i språk og kultur.

Webinaret er tilgjengelig i opptak her.

Flere spennende gjester deltar i webinaret. De har alle med seg ulike erfaringer rundt dette temaet.

  • Christina Pereyra-Paz (student HLT)
  • Maicon Steuernagel (Oslo International Church)
  • Shalome Croos (Tamil Grace Evangelical Church)
  • Øyvind Stabrun (Den norske kirke i Groruddalen)
  • Anne Mari Schiager Topland m/medarbeder (Oslo storbymenighet)

Maicon Steuernagel som er pastor i Oslo International Church delte blant annet om hvordan det er å være en internasjonal og multikulturell menighet midt i Oslo. Engelsk er hovedsspråket i gudstjenesten. Kirkekaffen er en viktig del av gudstjenesten, og det er ofte her folk velger om de vil være med i denne menigheten.  Det er også viktig for kirken at lederskapet reflekterer og representerer det mangfoldet som finnes i menigheten. Det er særlig tre perspektiver de har med seg i arbeidet som de tenker kan være viktige for flere menigheter:

  • Det er nødvendig å skape rom for hverandre og å våge å ta andre mennesker, uavhengig av ulik kulturell bakgrunn, inn i livet vårt.
  • De ser det som viktig å ta barnas spiritualitet på alvor.
  • Vi må ta frivillighet på alvor. Medarbeiderne er ikke hjelpere, men vi utgjør kirken og gjør gudstjeneste sammen. 

Shalome Croos er frivillig medarbeider i Tamil Grace Evangelical Church. Dette er det vi ofte kaller for en migrantmenighet, men mennesker med en annen kulturbakgrunn kan også finner også sin plass i denne menigheten. Shalome har arbeidet mye i barne og ungdomsarbeidet, og her har det vært viktig for kirken å nærme seg den norske kulturen, blant annet ved å bruke norsk som språk.

Shalome tenker at det er viktig at menigheten utvikles og at det er sundt at de har kontakt med lokalsamfunnet, kirkesamfunnet (Det norske Baptistsamfunn) og andre kirker. Hun utfordrer også andre kirker f.eks. i Den norske kirke til å ta integrering på alvor.

 

Bidragsyterne deler både av det som er utfordrende og de mulighetene som de ser. Derfor blir det store sjanser vi at vi alle kan få med oss nye perspektiver, inspirasjon og utfordring. Vi håper at webinaret kan bidra til at vi sammen lykkes bedre i å legger til rette for at flere kan finne sin naturlige plass i kirken.

Webinaret ble ledet av Bente Sandtorp og Kjetil Sigerseth.

Følg denne lenken for å lese aktuell kronikk av Kjetil Sigerseth: «Skal kirken inkludere alle?»

Følg denne lenken for å se aktuell video fra Sverige om integrering i kirken.

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!