Webinar: «Er kirken for alle?»

Onsdag 18. november kl. 10.00 – 11.30 arrangerte Norges Kristne Råd et nytt webinar om Kirke på nye måter. Denne gangen spurte vi om hva som skal til for at alle kan finne sin plass i kirken uavhengig av forskjeller i språk og kultur.

Et kort referat fra webinaret finner du nederst i dette innlegget. Webinaret kan også i sin helhet ses som videopptaket her.

Flere spennende gjester deltar i webinaret. De har alle med seg ulike og viktige erfaringer rundt dette temaet.

  • Maicon Steuernagel (Oslo International Church)
  • Shalome Croos (Tamil Grace Evangelical Church)
  • Øyvind Stabrun (Den norske kirke i Groruddalen)
  • Anne Mari Schiager Topland m/medarbeder (Oslo storbymenighet)
  • Christina Pereyra-Paz (student Ansgar Høyskole)

Webinaret ble ledet av Bente Sandtorp og Kjetil Sigerseth.

Maicon Steuernagel som er pastor i Oslo International Church (Den Norske Misjonsselskap) delte blant annet om hvordan det er å være en internasjonal og multikulturell menighet midt i Oslo. Eller som han sier selv, en menighet på tvers. Engelsk er hovedsspråket i gudstjenesten. Kirkekaffen er en viktig del av gudstjenesten, og det er ofte her folk velger om de vil være med i denne menigheten.  Det er også viktig for kirken at lederskapet reflekterer og representerer det mangfoldet som finnes i menigheten. Det er særlig tre perspektiver de har med seg i arbeidet som de tenker kan være viktige for flere menigheter:

  • Det er nødvendig å skape rom for hverandre og å våge å ta andre mennesker, uavhengig av ulik kulturell bakgrunn, inn i livet vårt.
  • De ser det som viktig å ta barnas spiritualitet på alvor.
  • Vi må ta frivillighet på alvor. Medarbeiderne er ikke hjelpere, men vi utgjør kirken og gjør gudstjeneste sammen.

Shalome Croos er frivillig medarbeider i Tamil Grace Evangelical Church (Det norske Baptistsamfunn). Dette er det vi ofte kaller for en migrantmenighet, men mennesker med en annen kulturbakgrunn kan også finner sin plass i denne menigheten. Å være i stadig endring ser de som viktig, særlig er fokuset nå på neste generasjon. Shalome har arbeidet mye i barne- og ungdomsarbeidet, og her har det vært viktig for kirken å nærme seg den norske kulturen, blant annet ved å bruke norsk som språk.

Shalome tenker at det er viktig at menigheten utvikles og at det er sunt at de har kontakt med lokalsamfunnet, kirkesamfunnet og andre kirker. Hun utfordrer også andre kirker f.eks. i Den norske kirke til å ta integrering på alvor. Dette er en felles utfordring vi står i, og kanskje har majoritetskirken et enda større ansvar for å møte andre kulturer.

Øyvind Stabrun er prost i Groruddalen (Den norske kirke). Han er også sentral i den nyetablerte nettverksorganisasjonen Fremtiden bor hos oss som Oslo bispedømme har tatt initiativ til å få på fote også her i Norge. Tiltaket er tenkt å være en måte menigheter i Dnk kan stå sammen å lære av hverandre, hvordan vi som kirker bedre kan inkludere mennesker med ulike kulturell og etnisk bakgrunn. Dette er også en stort behov i Groruddalen der bare et mindretall er medlemmer i Dnk og der det kulturelle mangfoldet er svært stort.

Øyvind peker særlig på egne holdninger som startpunktet og den grunnleggende utfordringen. Han tenker også at dette er et utfordrende tema, og at vi trenger mer kompetanse på å leve sammen med ulike kulturer. Denne kompetansen finnes allerede blant mennesker med flerkulturell bakgrunn. For å lykkes med integreringen er vi avhengig av å få inn flere mennesker med denne kompetansen sentralt i kirken i lederskap og stab. 

Anne Mari Schiager Topland er pastor i Oslo Storbymenighet (Den evangelisk lutherske frikirke) og deler erfaringer fra denne menigheten sammen med innvandringskonsulenten i kirken (navnet er tatt ut her for at det ikke skal være søkbart). Denne menigheten har siden etableringen for 26 år siden hatt som mål å være flerkulturell, men norskspråklig. At alle er ett i Kristus, uavhengig av hvem vi er eller hvor vi kommer fra, har vært med å prege menigheten (Gal. 3,28). Vi er først og fremst søsken, og det er viktig for oss å ta hele mennesket på alvor, og leve nært på hverandre. Derfor er smågruppene en viktig del av menigheten. Relasjoner er viktigere enn aktiviteter. Menigheten samles til gudstjeneste hver 14. dag i leide lokaler. Konvertitter fra ulike religioner har også funnet sin plass i denne menigheten.

Anne Mari peker særlig på gjenkjennelse som viktig for at kirken skal kunne inkludere ulike mennesker. Kan jeg identifisere meg med noen av de som er i lederskapet? Vi må også være villige til å la oss endre som mennesker og som menighet. Til slutt understreker hun at det er avgjørende at vi faktisk kan være venner med hverandre også på fritiden, f.eks. ved at vi kan feire bursdag med hverandre. 

Cristina Pereyra-Paz er mastergradsstudent ved Ansgar Høyskole, har foreldre fra Chile og er oppvokst i den spansktalende gruppen i Salemkirken i Oslo. Etter hvert som hun har fått flere erfaringer med ulike kirker, blant annet etter flytting til Bergen, har hun innsett hvor viktig det er for henne å erkjenne at hun er annerledes, at hun har med seg en annen kulturbakgrunn enn mange andre. Det har tidligere vært viktig for henne å være lik andre i kirkesettingen, og at hun lenge har undertrykt sin bakgrunn. Dette har vært viktig for henne og utgjør både en smerte og en sårbarhet, men også et ønske om å se andre som har tilsvarende opplevelser. Mennesker med annen kulturbakgrunn lærer annerledes, tenker annerledes og føler annerledes. Dette er også viktig å ta med i disippelgjøringen, der en må unngå å lede mot likhet og ensartethet, men i stedet få frem det gode og brede mangfoldet.

Cristina tar frem et eksempel for oss på hvordan ulike tanker og kulturforståelse preger tanke og erfaring. Mange menigheter uttrykker at vi som kristne og som menighet skal være som en familie. Da blir det vanskelig å se hvordan vi f.eks. i gudstjenesten kan sitte ulike mennesker å ha det åpenbart forskjellig med oss selv, uten at vi ser hverandre. For noen med latinsk kulturbakgrunn vil dette ligge lagt fra hva som forbindes med en familie. Relasjonene vil være viktigere enn aktiviteten.

I dette webinaret deles det sentrale perspektiver som vi alle kan ta med oss i hverdagen. Derfor anbefaler vi varmt både at du ser og at du deler videre dette webinaret med andre. Webinaret kan være et lite bidrag til at vi sammen kan lykkes bedre i å legger til rette for at flere kan finne sin naturlige plass i kirken.

  

Følg denne lenken for å lese aktuell kronikk av Kjetil Sigerseth: «Skal kirken inkludere alle?»

Følg denne lenken for å se aktuell video fra Sverige om integrering i kirken.

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!