Webinar: «Kirke på nye måter»

– Et overordnet spørsmål vi trenger å stille oss er, hvem er det vi ikke når om vi fortsetter som i dag? Det er derfor viktig å utfordre oss selv, våge å handle, ta noen valg og steg som vi ikke har tatt enda. Sette oss ned med de vi jobber sammen med og se mulige veier, sier Erhard Hermansen, generalsekretær i Norges Kristne Råd.

– Kan når vi må

Hermansen fremhever hvordan Korona-tiden har vist oss at vi kan når vi må.

– Hva er det vi MÅ når vi er tilbake til «normale» tilstander igjen? Det handler om å tenke nytt om hvordan vi er kirke, om behovene vi møter i nabolaget, og hvordan vi skal leve ut evangeliet på en troverdig, aktuell og relevant måte i dag, sier Hermansen.

Engasjert

Daglig leder i Naturlig Menighetsutvikling, Kjetil Sigerseth, engasjerer seg sterkt i arbeidet.

– Gjennom arbeidet med Kirke på nye måter har jeg sett muligheten for å møte mennesker som ikke er en del av kirka i dag på deres egen hjemmebane, eller banehalvdel. Former, aktiviteter og kulturer som vi kjenner i kirkene i dag kan oppleves fjernt eller lite relevant for mange i dagens samfunn. Da er det viktig at vi i kirken vet hva som er det viktigste, og hva vi mest av alt ønsker at også andre skal få del i. Her har arbeidet med Fresh Expression banet veg, og vist at det er mulig å bygge bro til ulike mennesker i dag, sier Sigerseth.

En visjon i arbeidet med Kirke på nye måter

 

 

Her kan du se hele webinaret!

  • At kristne i landet vårt hører kallet, får øye på Guds misjon, og får kjærlighet til mennesker i lokalmiljøet. Flere gir seg til å tjene og fordyper relasjonene til mennesker som ikke er en del av den etablerte kirken. Et levende disippelliv med Jesus i sentrum. I dette ønsker jeg å se ledere, menigheter og kirkesamfunn heier frem de som vil gå foran, pionerene.
  • De som går på dette kallet må kanskje gi avkall på egne tanker om hva som ER kirke (min «drømmekirke»), og må kanskje gi avkall på former, tradisjoner eller strukturer som vi er vant med (la noe dø, for at noe annet skal få leve, dying to live). Så får de i stedet mulighet til et liv, en gudstjeneste og en vandring, til å se fremover, til å lytte, til å elske (slik Gud elsker sine barn), og til å utforske hvordan kirken kan ta form (bli inkarnert) sammen med denne flokken.

Neste steg

  • Ressurser på nett, nettsider og podcast
  • Vær modig og nytenkende
  • Gå selv
  • Heie på andre
  • Ta kontakt med oss som har ledet dette webinaret
  • Meld dere på kontaktliste nyhetsbrev

Bakgrunn

I 2018 tok Norges Kristne Råd opp temaet «Kirke på nye måter» på kirkeledermøtet, det førte til en unison tilbakemelding om at dette trenger kirkene i Norge og høre mer om, lære av, og handle på – og det må derfor være en satsning for Norges Kristne Råd.

I fjor gjennomførte vi ni regionaløkumeniske samlinger og etablerte nettverket «Kirke på nye måter» som har som mål å utfordre, inspirere og heie på menighetene våre i forhold til å se hva Gud allerede gjør i nabolaget, og til å ta nye modige steg i å være kirke for nye mennesker, på nye steder og på nye måter.

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!