Litani til Den treenige Gud

L=liturg

A=alle/mengiheten

L: Evige Gud!
Du skapte himmel og jord

og ga oss et hjem
blant stjernetåkene.

A: Jorda du ga oss er vakker
og sårbar.

Atmosfæren så tynn
som et skall
omkring en frukt.

L: Takk for ansvaret
du har gitt oss

med å forvalte denne jorda
til beste for alt liv
som jorda rommer.

A: Tilgi oss
at vårt begjær
har satt livet i fare
og gjort at vi har belastet
vår jord med mer
enn den kan bære.

L: Gi oss nåde
til å snu om på hjertet
og på hele livet.

A: Slik at din kjærlighet
til alt som lever,
og det ansvaret du har gitt oss
for å vokte din vakre hage,
alltid styrer våre valg.

Jesus Kristus!  
du er Visdommen som bor i Guds verden
Ordet Gud talte
da alt ble til

A: Ditt vesen er innvevd
i jordas skjønnhet og orden,
i våre opplevelser av rett og galt
og i forpliktelsen
til å elske vårt medmenneske
som oss selv.

L: Du kom som et spedbarn,
født av en jomfru
unnfanget ved Ånden, på underfullt vis.

A: Gjennom ditt liv som menneske,
har du vist oss, hvem den sanne Gud er
og hva et sant menneske er.

L: Du er Guds Sønn,
vår konge,
som snudde lidelse
til seier på korset.

A: Takk for at din kjærlighet
ikke lot seg drepe
av svik, tortur og vold.

L: Takk for at du møter oss,
på tross av vår frykt og motstand,
med en kjærlighet
som er sterkere enn døden.

A: Tilgi oss
at vi stadig sviker deg
når du møter oss
i denne verdens minste,
i flyktningbarn,
i mennesker som utnyttes,
i fattige og undertrykte folk.

L: Gi oss nåde
til å snu om på hjertet
og på hele livet,

A: slik at din kjærlighet,
som favner alle,
og ansvaret

for å ta vare på hverandre,
alltid styrer våre valg.

L: Hellige Ånd!
Du sveipet over dypet
i Guds vind
da jorda ble skapt.

A: Du rører ved våre hjerter
når vi hører ordet fra Gud
slik det er kommet til oss
i Bibelens tekster,
i ordene fra Guds hellige profeter
og i ordet fra Jesus Kristus,
din Sønn, vår Herre.

L: Ved din kjærlighet
blir kirken bygd opp

A: til et levende hus,
der lidende og ensomme mennesker
kan finne ly.

L: Ved din nåde
blir kirken holdt sammen

A: som en levende kropp,
Jesu Kristi kropp,
der alle lemmer
har samme omsorg
for hverandre,
og der ingen kan si
til seg selv eller til en annen:
Du hører ikke til.

L: Tilgi oss
at vi til tross for dette
har satt hensynet til oss selv
og til ytre ting
foran kjærligheten
du har vist oss

A: og foran oppdraget
Herren Jesus har gitt oss
med å elske hverandre og alle
slik han har elsket oss.

L: Gi oss nåde
til å snu om på hjertet
og på hele livet

A: slik at din kjærlighet
strømmer gjennom oss
som blodet i våre årer,
som varmen bak vår hud.

L: La din kjærlighet gi oss evne
til å virke forsoning
i brutte relasjoner,

A: til å gi oppreisning
der menneskers verd
er gått tapt,

L: til å vekke tro
der kynisme og håpløshet
har fått overmakten.

A: Evige, treenige Gud!
I krisen,
når vårt liv er truet,
kommer vi til deg,
du som er kilden til livet,
som kan fornye livet,
som kan holde livet oppe.

L: Bak alt, i alt
og gjennom alt

er det deg vi søker.
For det er i deg vi lever,
beveger oss
og er til.

A: Vi ber deg nå:
Ta imot oss
som dine døtre og sønner,
som lemmer på Jesu kropp,
som levende steiner i ditt hus,
og la oss være sammen
hos deg
i alt som ennå skal skje.

L: Du som ved Jesus har sagt
at i ditt hus
er det mange rom,
vær et hus for oss alle

nå og i all evighet.
Amen.

L/A: Herre,
velsign oss
og bevar oss.
Herre,
la ditt ansikt
lyse over oss
og vær oss nådig.
Herre,
løft ditt ansikt
mot oss
og gi oss fred.

Amen.

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!