Kirke på nye måter

Fresh Expressions Praxis in the UK

Ønsker du mer informasjon?

Hva vet vi om kirke og menighet i 2039?

Fresh Expression – Presentasjon (Pete and Kath Atkins)

Fresh Expressions of Church (Graham Cray)

Kirke i en ny tid (Erhard Hermansen)

Hva vet vi om samfunnet og kirken om tjue år (Ommund Rolfsen)

Kirke av en ny generasjon