AVLYST! Fagdag: Kirke på nye måter

Vi lever i en tid da vi trenger å tenke nytt om hvordan vi er kirke. Det handler om hvilke behov vi møter i nabolaget, men også hvordan vi lever evangeliet på en troverdig, aktuell og relevant måte  i dag. Nettverket «Kirke på nye måter» er et nettverk under Norges Kristne Råd som har som mål å utfordre, inspirere og heie på menighetene våre til å se hva Gud allerede gjør i nabolaget, og å ta nye modige steg i å være kirke for nye mennesker, på nye steder og på nye måter.

Program

Kl.10.00 Introduksjon til dagen, Bente Sandtorp (HLT, Det norske baptistsamfunn)

Kl.10.10 Hva er status i dag?, Kjetil Sigerseth (NaMU)

Kl.10.30 «Kirkelandskapet i Norge i endring. Teologiske og sosiologiske utfordringer», Erling Birkedal (MF Vitenskapelige Høyskole)

Kl.11.00 «Sammen – En kirke for flere på Grønland, Tone Berg (Frelsesarmeen) Kl.11.30 Gruppesamtale

Kl.12.00 Lunsj (inkludert i pris)

Kl.13.00 «Kirke der folk er – En teologisk begrunnelse og erfaringer i forhold til måten vi tenker og driver menighet på og hva vi ønsker å se i fremtiden», Robert Erlandsen (DNA-nettverket – KF)

Kl.13.30 Lokale eksempler:
– Kafegudstjeneste Sarpsborg, Børge Greaker (Frikirken)
– «Frukten av en liten menighet er en ny liten menighet. – Metodistmenighet med ni medlemmer planter i nabobygda.», Ommund Rolfsen (Metodistkirken)

Kl.14.00 Plenumssamtale

Kl.14.30 Kirke på nye måter – et økumenisk engasjement, Erhard Hermansen (Norges Kristne Råd)

Pris: 300.- (inkluderer lunsj). Påmelding skjer på https://www.checkin.no/event/22432/fagdag-kirke-paa-nye-maater 

Arrangementet er ferdig.

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *