Informasjon om corona

VÅRE INNLEGG OM SITUASJONEN

Gravferd nå som «samfunnsviktig funksjon»

Det er viktig å sikre at vi også i krisetider har nok personell til å gjennomføre gravferdsseremonier. Gravferd er derfor nå definert som samfunnsviktig funksjon.

Informasjon fra folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet (FHI) har opprettet en nettside med informasjon om koronaviruset på 24 språk.