Nyheter

– Vi må arbeide for samhold

– Økumenikk er kristne kirkers arbeid for å synliggjøre enheten mellom kristne. Det handler ikke om å være enige om alt. Det blir vi neppe. Men vi må bli kjent med hverandre og jobbe sammen. Frelsesarmeens magasin, Krigsropet har intervjuet generalsekretær i Norges...

Dyrebare ord

- For meg som ein kristen finn eg det viktigaste i livet mitt i Bibelen, skriv generalsekretær i Norges Kristne Råd, Erhard Hermansen. Bibelselskapet arbeider for å gje mennesket Guds ord «på eit språk dei skjønar og til ein pris dei kan betale». Av Erhard Hermansen,...

Bønn som virkemiddel til forandring

Skrevet av Erhard Hermansen «Blant alle mulige strategier, metoder og verktøy vi måtte bruke, er BØNN det best tilgjengelige og rimeligste verktøyet enhver kristen har. Den utgjør nødvendig «lim», «olje» og «forbrenning» i vårt...

Paulus sitt skipbrudd er en påminnelse

Skrevet av Erhard Hermansen. Det er trangt i båten. 276 personer er på vei over Middelhavet. Været er ekstremt dårlig. Det er lite mat og nøden er stor. Ombord oppstår det maktforhold som skaper konflikt og øker den spente og vanskelige situasjonen. Samtlige...

Det store forliset

«Et dødt barn veier nesten ikke noen ting.» Paulus forliste og havnet på Malta, akkurat som mange av dagens flyktninger. Les blogginnlegget fra Kristina Quintano, som dokumenterer båtflyktningers ferd over Middelhavet.

Veileder for sommeraktiviteter

Sommerleirene er viktige møteplasser for barn og unge. Her er oppdatert informasjon fra Folkehelseinstituttet om arrangementer og sommeraktiviteter for barn og unge av lengre varighet. Nå blir det også lov med nærkontakt.

Vi trenger Den Hellige Ånd

I dag arrangerer vi pinsefestival – vårt mål er at pinsen får den oppmerksomheten den fortjener som kristen høytid. «Gir vi pinsebudskapet om Den Hellige Ånd stor nok plass?» spør festivalsjef, Lemma Desta.

Kritikk av pornoindustrien

Vi lever i en verden hvor barn blir offer for seksuelle overgrep for å tilfredsstille voksnes seksuelle behov. Hvem skal beskytte barna fra den kyniske utnyttelsen i pornoindustrien? spør NKR på vegne av 23 organisasjoner i Dagbladet denne uken.

Webinar: «Kirke på nye måter»

Tirsdag denne uken arrangerte Norges Kristne Råd webinaret «Kirke på nye måter». En oppfølging av temaet presentert av NKR allerede på Kirkeledermøtet i 2018.

Webinar om mobbing i kirken

Tirsdag 19 mai arrangerte Norges Kristne Råd et webinar om mobbing sammen med Den norske kirke. Bakgrunnen for webinaret er at vi ser at mobbing også forekommer i kirken. Med webinaret ønsket vi derfor å belyse temaet mobbing og hva det betyr for arbeidet med barn og unge i kirken.

FÅ SISTE NYTT DIREKTE PÅ FACEBOOK