Verdensvid bønneuke for kristen enhet

Av Ester Madelen Lorentzen, teologisk rådgiver i Norges Kristne Råd

Et nytt år er for mange av oss et symbol på ny start. Likevel er det med et bakteppe av en verdenssituasjon preget av store og mørke kriser som vi nå trer ut av fredens høytid, og inn i det nye året.

Midt i alt dette minnes jeg Jesu ord: «La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg!» (Joh 14,1). Det var nettopp ned til mørket Jesus kom. Han kom som verdens lys, fordi det trengtes lys. «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse» sa Jesus i Luk 5,31-32. 

Ester Madelen Lorentzen er teologisk rådgiver i Norges Kristne Råd

Til den Gud som ser oss, kjenner oss, lever seg inn i vår virkelighet og elsker oss til døden kan vi vende oss og rope om hjelp. 

Bønneuken for kristen enhet

18-25 januar avholdes Bønneuken for kristen enhet. Da kommer kristne fra rundt 120 land til å stå samlet i bønn. Det er verdens største økumeniske mobilisering. 

I en sånn mobilisering ligger det håp. Sammen, som et stort fellesskap av søsken i Kristus, kan vi i erkjennelse av vårt behov for nåde og helbredelse, åpne våre hjerter for Gud og for hverandre. 

Tematikken for Bønneuken 2024 treffer også rett inn vår brutte virkelighet. Vi kommer til å meditere og be over kjærlighetsbudet: «Du skal elske Herren din Gud … og din neste som deg selv» (Luk 10,27), og over lignelsen om den barmhjertige samaritan (Luk 10,25-37). 

Det er en økumenisk arbeidsgruppe fra Burkina Faso som har valgt tematikken i kontekst av sine egne utfordringer med forfølgelse, konflikt og fiendskap mellom grupper. For midt i slike omstendigheter kaller Jesus oss til å elske hverandre. 

Jesus viser en vei til etterfølgelse gjennom lignelsen om den barmhjertige samaritan – mannen som stoppet opp, stelte sårene og sørget for sin fiende. «Gå du og gjør som han» sier han til den lovkyndige som lurer på hvor langt forpliktelsen til å elske strekker seg. Han vil vite hvem han skal inkludere i omsorgen – hvem som kvalifiserer som en neste. Men Jesus snur på det og får oss til å se etter: Hvem er jeg en neste for? Den barmhjertige samaritans eksempel er, likt Jesu eget eksempel, grensesprengende. 

Håp i bønnen

«Gud, Fyll oss med din kjærlighet. Foren oss med deg!» kommer kristne over hele verden til å be samtidig under Bønneuken. For det er bare Guds kjærlighet i våre liv som kan sette oss i stand til å elske så grenseløst som Jesus har kalt oss til. 

I slike bønner ligger det derfor håp. Jeg tror at bønnene vi ber har kraft i seg til å forme fremtiden. Mange ganger i kirkens historie har bølger av forandring begynt nettopp i bønn.  

Arbeidsgruppen fra Burkina Faso har utarbeidet materiell til bruk under samlinger, gudstjenester og bønnestunder under bønneuken, som kan veilede oss i vår felles bønn. Dette ligger tilgjengelig på våre nettsider. Under bønneuken kommer vi også til å legge ut daglige andakter av andaktsholdere fra ulike kirkesamfunn og fellesskap på sosiale medier.  

Så følg med, og bli med å be 18-25 januar. 

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!