Kirkene i Ukraina når inn hvor andre ikke går

Onsdag 11 oktober var Norges Kristne Råd i møte med representanter for Bibelselskapet i Norge og assisterende generalsekretær for Bibelselskapet i Ukraina. Til tross for krigsherjinger, ble det også rapportert om positive ting fra Ukraina. 

Innvielse av ny bibeloversettelse

Assisterende generalsekretær for Bibelselskapet i Ukraiana, Anatoly Raychynets, kunne i møtet på onsdag dele noen positive nyheter fra landet. – At vi kunne fullføre bibeloversettelsen midt i krigen er intet mindre enn et mirakel, konstanterer Raychynets.

I Ukraina har det lenge vært slik at alle kirkesamfunn har hatt sine egne bibeloversettelser, noe som også har skapt utfordringer for økumenisk arbeid. Men midt i krigens herjinger har altså bibeloversettelsen blitt fullført. – Vår langtidsdrøm er jo å komme med en bibeloversettelse som vil føre kirkene nærmere hverandre, forteller Raychynets. Den nye oversettelsen er blitt akseptert av alle kirker, og kirkelederne har gitt sin velsignelse til trykkeprosessen. Dette har vært en kostbar og tidkrevende affære som Det ukrainske og Det norske bibelselskapet har stått sammen om over mange år. 

– Vår langtidsdrøm er jo å komme med en bibeloversettelse som vil føre kirkene nærmere hverandre.

Anatoly Raychynets, assisterende generalsekretær i Bibelselskapet i Ukraina
Til stede på møtet var fra venstre Bernt Greger Olsen (Bibelmisjonsleder), Anatoly Raychynets (Assisterende generalsekretær i Det ukrainske bibelselskap), Erhard Hermansen (generalsekretær i Norges Kristne Råd) og Øyvind Haraldseid (generalsekretær i Bibelselskapet). Gjermund Øystese (ikke i bildet, kommunikasjonsrådgiver i Norges Kristne Råd) deltok også. 

Kirkene når lenger enn nødhjelpsorganisasjonene

En annen oppdatering som i seg selv ikke er positiv, dreier seg rundt kirkenes diakonale arbeid i Ukraina. Mange nødhjelpsorganisasjoner har svært strenge policyer i forhold til hvordan man arbeider i krigsområder. Selv nødhjelpsorganisasjoner har begrensninger når det kommer til krig og kan ikke bevege seg hvor de vil. Men Raychynets kunne rapportere om at flere kirkesamfunn og kristne organisasjoner har diakonale initiativ som når helt fram til frontlinjen. Langt forbi de områdene hvor nødhjelpsorganisasjonene må stoppe på grunn av sikkerhetsrisikoen. – Kirkene har ikke noen begrensning når det kommer til sikkerhet for våre folk. Vi vil hjelpe de som trenger det, de som forsvarer oss, forteller Raychynets. Han har selv vært ved fronten mange ganger, og brakt både åndelig og fysisk føde til de trengende der, både soldater og sivilbefolkning. 

Krig er skittent 

Raychynets deler om krevende problemstillinger i Ukraina

Krig er komplekst, det er mange gråsoner og krevende problemstillinger for både ledere og enkeltmennesker. Som sin kone, Victoria, som ble intervjuet av Norges Kristne Råd under Arendalsuka, satte også Anatoly ord på problematiske sider ved krigen.

– Det er mange problemstillinger som dukker opp. F. Eks hvorvidt man skal flykte eller bli værende, hvorvidt man skal melde seg til krig eller la være. Mange tenker at det er bare én rett ting å gjøre, men jeg har vært opptatt av at folk likevel må få lov til å ha et valg, også når det kommer til å verve seg til krigstjeneste, sier Raychynets. Han sitter i en nasjonal komité som skal komme med forslag til en ny lov angående verving til militærtjeneste. 

Videre forteller Anatoly om skuffelse over kristne lederskikkelser, det være seg pastorer eller andre typer kristne ledere, som flyktet fra Ukraina og lever komfortable liv i andre land. Mange som ikke hadde grunnlag for å flykte. – Å se bilder av en pastor som sneik seg foran kvinner og barn for å komme seg på toget ut fra Kiev var rystende, sier Raychynets. – Samtidig er det en ærlig grunn å ville få familien i sikkerhet, fortsetter han. Kona til Anatoly tok barna ut av Ukraina ved krigens utbrudd, selv valgte han å bli igjen i Ukraina. Det var ikke noe spørsmål for han om å flykte, han måtte hjelpe sine landsmenn. 

Europeisk kirkevekst på bekostning av Ukraina

Avslutningsvis reflekterte Raychynets forundret over hvordan kirkevekst enkelte steder i Europa blir hyllet. – I seg selv er jo kirkevekst en svært gledelig ting, men når enkelte kirkeledere jubler over at det blir startet nye menigheter med ukrainske flyktninger, så er jo det en glede med bismak. Nå mer enn noen annen gang trenger vi kristne som kan være til stede i Ukraina. Folk er mer åpne for Gud nå, og de diakonale behovene hvor vi kan være Jesu forlengede arm i dette landet er nesten umettelige, forklarer Raychynets. 

Må ikke glemme de andre konfliktene

Erhard Hermansen, generalsekretær i Norges Kristne Råd, synes det ble et veldig sterkt møte med Anatoly. Opptakten til møtet med konflikteskaleringen i Israel og terroren utført av Hamas gjorde møtet med Raychynets ikke mindre aktuelt: – Det er viktig for meg å si at når det oppstår nye konflikter og kriger, er det viktig at vi som kristne og kirker husker på de alle i bønn, slik at vi ikke lar medienes oppmerksomhet få styre vårt bønnefokus. 

Generalsekretær Erhard Hermansen i Moshcun, Ukraina

Selv var Hermansen i Ukraina for å se med egne øyne hvordan krigen har påvirket landet og ikke minst støtte opp om kristne ledere der. – Igjen gjør det dypt inntrykk på meg med førstehåndsinformasjonen vi får fra Anatoly. Det poengterer bare hvor viktig det er å møtes for samtaler, fellesskap, omsorg og bønn. Vi står 100% sammen med Ukraina og ber om at den russiske aggresjonen og krigføringen skal opphøre, avslutter Hermansen. 

Til stede på møtet var Øyvind Haraldseid (generalsekretær i Bibelselskapet), Bernt Greger Olsen (Bibelmisjonsleder), Erhard Hermansen (generalsekretær i Norges Kristne Råd), Gjermund Øystese (kommunikasjonsrådgiver i Norges Kristne Råd) og nevnte Anatoly Raychynets (Assisterende generalsekretær i Det ukrainske bibelselskap).  

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!